Ženské zdraví a lidská práva

Slyšeli jste někdy o menstruační chudobě a víte, jak proti ní můžeme bojovat? Máte představu, v čem se liší český a slovenský přístup k právu žen na interrupci od toho polského? A přemýšleli jste nad tím, co stojí za stoupající mírou problémů s plodností?

V kurzu se společně zaměříme na témata, která úzce souvisí se zdravím žen jak ve vyspělém, tak i v rozvojovém světe. Současně se ale podíváme, jak zdravotní stav ženy ovlivňuje (ne)dodržování lidských práv. Budeme se bavit o tématech jako zdraví žen ve válečných a uprchlických oblastech, ženské obřízce, tzv. genderové slepotě v klinické medicíně a násilí na ženách. Také si ale položíme následující otázky: Proč mají ženy vyšší naději na dožití než muži? Proč trpí na zlomeniny kyčle v průměru třikrát více než opačné pohlaví? S jakými druhy rakoviny nejčastěji bojují? Bylo opravdu vědecky dokázáno, že vakcína proti Covid-19 opožďuje příchod menstruace? A do jaké míry ovlivní ženu a její zdravotní stav úroveň dosaženého vzdělání?

Kurz bude multidisciplinární – propojíme poznatky z oborů jako veřejné zdraví, medicína, etika, právo, demografie, vzdělávání a mezinárodní rozvoj. Pro kurz je potřeba především odhodlání kriticky přemýšlet o problémech, které negativně dopadají na zdraví žen, a o možnostech, jak s nimi bojovat.

Zuzana Hellerová

Zuzka získala bakaláře v Public Health na univerzitě v Nizozemí, kde teď pokračuje i v magisterských studiích, tentokrát ale v evropské veřejné politice. Protože její nadšení pro veřejné zdraví ani evropskou politiku nebere konce, aktivně se věnuje oborům oběma. Na jedné straně tedy vyučuje studenty bakalářského oboru European Public Health na Maastrichtské univerzitě, pracuje pro nizozemský UNICEF a pomáhá s projektem zaměřeným na menstruační zdraví v Ugandě. Na druhé straně ale stážuje v nejvlivnějším českém think tanku, reprezentuje ČR na European Youth Forum a hledá si cestu do Brussels bubble. Zuzka moc ráda tráví čas v přírodě, hikuje, fotí, zdokonaluje svou francouzštinu a nizozemštinu, pomáhá s vývojem učebních osnov na nizozemské bilingvální střední škole, ale taky často nedělá vůbec nic a jen si užívá života. Na Discoveru se Zuzka v minulosti objevila v tolika rolích, že by je člověk ani na prstech jedné ruky nespočítal – od organizátora, zdravotníka a fotografa až po kuchaře a před lety i studenta.

Turnus C

Ako trénovať debatu

StanoJožo Krištofík

Antropológia a dokumentárny film

Paťka Šebíková

Biochémia a molekulárna biológia

Nika Kocúrová

Debata

StanoJožo Krištofík

Divadelná kritika

Dominika Dudášová

Divadlo

Dominika Dudášová

Ekonomie

Ondřej Dočkal

Ekonomie dekarbonizace

Ondřej Dočkal

Globalizace: Výzvy propojeného světa

Jakub Křikava

Historie v antropocénu

Radka Pallová

Kríza čiernych dier (Kvantová gravitácia)

Dominika Ďurovčíková

Matematika

Tereza Tížková

Medzinárodné zločiny

Lenka Božiková

Nerovnosti v spoločnosti

Tina Chalupková

Neurosexismus a náš mozek

Líza Mračková

Salsa

Nika Kocúrová

Ústavy, lidská práva a pandemie

Filip Jelínek

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženské zdraví a lidská práva

Zuzana Hellerová