Zelené mezinárodní vztahy

Řeky a lesy neznají hranice. Neznají je ani dopady znečišťování životního prostředí a vlivů urychlujících globální klimatickou změnu. Jakékoli efektivní řešení těchto problémů vyžaduje jednotu v planetárním měřítku dosud nevídanou. Zatímco panuje prakticky všeobecná shoda na tom, že klimatická změna a negativní dopady lidské aktivity na životní prostředí jsou alespoň do určité míry významnou globální výzvou, nacházení řešení těchto otázek se ukazuje jako zdlouhavý proces. Kurz “Zelené mezinárodní vztahy” studentům nabídne praktický vhled do světa diplomacie, politiky a přístupu světových lídrů k otázce klimatické změny a ochrany přírody.

Jak se dostala problematika změny klimatu do popředí jednání světových lídrů? Na základě jakých úvah se rozhodují světoví vůdci v klimatické, ale i v jiných otázkách, a jak jim lépe porozumět tak, abychom byli schopni předvídat světovou politiku zítřka? A co je to COP? Na tyto a další otázky budou studenti do konce kurzu odpovědět, a především o nich diskutovat.

Zatímco je kurz zaměřen na “zelené” otázky, informace a nástroje, které budou studentům z počátku nabídnuty pro lepší orientaci v mezinárodních vztazích, jim v budoucnu poslouží k výkladu jakýchkoli globálních témat. V rámci každé lekce bude prostor pro debatu, během které si studenti budou mít možnost vyzkoušet nacházet odpovědi na otázky, které si každodenně kladou světoví lídři a diplomaté.

Vojta Hons

Vojta Hons studoval anglické a francouzské právo na univerzitách v Londýně a Paříži a mezinárodní právo v Leidenu. Po studiích získal pracovní zkušenosti v Radě Evropy a v Evropské komisi, v oblastech ochrany vlády práva, demokracie a lidských práv. Soustředí se na kontext Evropské unie a jejího bezprostředního sousedství, především na region Západního Balkánu. Ve volném čase nejraději cestuje po regionech, kterým se věnuje pracovně, leze po skalách a fotí na film.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal