Zdraví a změna klimatu

Je zdraví jenom o bacilech a nemocích a změna klimatu hlavně o ledních medvědech… nebo je to všechno mnohem komplikovanější? V tomto kurzu budeme o zdraví a o klimatické změně přemýšlet do hloubky. Témata kterými se v kurzu můžeme zabývat jsou potravinová bezpečnost, klimatické katastrofy, šíření infekčních nemocí, nebo úděl klimatických uprchlíků.

Budeme zkoumat zdraví v širším sociálním, politickém a globálním kontextu. Budeme se učit vnímat dopady klimatické a environmentální změny na zdraví lidí napříč kontinenty a hledat intervence, které můžou jak zlepšovat zdraví, tak zmírnit klimatickou změnu.

V globálním a planetárním zdraví působí odborníci na medicínu i epidemiologii, ekonomii i sociologii, umění, historii, přírodní vědy, i komunikaci. Jenom interdisciplinárním a kolaborativním přístupem se můžeme pustit do největších problémů současnosti. Právě proto je tento kurz otevřen úplně všem – pokud tě baví přemýšlet o světě, v globálním zdraví je tě potřeba!

Jana Lohrová

Jana studovala historii vědy, medicíny a veřejného zdraví na Yale College a později magisterský program epidemiologie a globálního zdraví na Yale School of Public Health. Zajímají ji hlavně globální katastrofy a sociální determinanty zdraví a čím dál více i planetární zdraví a klimatická změna. V součastnosti bydlí v Glasgow, kde pracuje pro Skotskou NHS na monitorování COVIDu. Baví jí folklór všeho druhu, od sea chanteys přes klezmer po tradiční písně ve skotské gaelštině a irštině. Ráda taky peče domácí chleba a croissanty a hledá místo na postavení srubu někde u jezera v horách.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal