Vizuálny storytelling

My ľudia neustále vytvárame a rozprávame príbehy. Môžu byť viac i menej pravdivé, vážne i vtipné, no nie sú tu iba pre zábavu. Je to metóda ktorou chápeme a podávame ako fungujú veci okolo nás, a môže byť pre náš život veľmi užitočná. Čo však rozprávanie, pri ktorom sa veľmi nerozpráva? Ako rozpráva napríklad nemý film, komiks, maľba, alebo performatívne divadlo? Alebo veci dennej potreby? Komunikujú konvičky z poličky a parkety v obývačke svoje príbehy? A čo taký tvar písma vašej školskej práce? Ako ich môžeme čítať a podávať ďalej?

V tomto kurze si spolu vyberieme tému a naučíme sa o nej povedať čo máme na mysli bez slov, iba za použitia obrázkov. Pomôžu nám pri tom vedomosti z psychológie, dizajnu a humanitných vied, ale aj naša vlastná kreativita. Môžete sa teda tešiť nie len na podnetné diskusie o podobách vecí okolo nás, ale tiež na to, že spolu vytvoríme výstavu, ktorou na konci potešíme ostatných Discoverákov a Discoveráčky! (A nebojte, ak náhodou neviete dobre kresliť – mnohí umelci to nevedia tiež).

Flávia Lujza Csiky

Fláv je filozofkou od prírody a umelkyňou a vedkyňou od výchovy. Cestu za poznaním nepoznateľného začala kedysi tiež na Letnej Akadémii Discover. Neskôr zakotvila na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, kde študovala scénický dizajn a trochu aj miestnu divadelnú komunitu. No keďže to, ako ľudia chápu umenie, jej nedá spávať o trochu viac než umenie samotné, dnes ju stretnete prevažne na Universität Wien, kde v rámci magisterského štúdia kognitívnych vied zisťuje, čo s ľudským prežívaním robia virtuálne priestory. Rada zbiera príbehy o pôvode slov a o tom, čo sa ľuďom snívalo; píše poviedky s nejasným záverom, nahlas sa smeje v divadle, prednáša dramatické texty a satiricky komentuje hororové filmy. Ochotne tiež pokecá o fantasy worldbuildingu, prejde sa s vami po lese alebo vás naučí nejakú výtvarnú techniku.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal