Věda versus náboženství

Věda a náboženství jsou dva myšlenkové systémy, které definovaly západní civilizaci. Jejich vzájemný vztah je však odjakživa předmětem sporu. Jedná se o zapřísáhlé nepřátele? Partnery v dialogu? Milence? Náhodné sousedy, kteří se zdraví přes plot, ale jinak si jsou tak trochu ukradení?

Stoupenci vědy občas považují náboženství za soubor primitivních pověr, které moderní věda dávno vyvrátila. Stoupenci náboženství zase mají často pocit, že vědecký světonázor nedokáže naplnit duchovní potřeby člověka a dát mu odpověď na otázku smyslu jeho života.

V tomto kurzu se zamyslíme nad otázkami jako: je možné brát vědu vážně a zároveň chodit do kostela či do mešity? Jsou věda a víra založené na neslučitelných principech? Vyvrátily objevy kosmologie či evoluční biologie náboženská dogmata o stvoření či svobodné vůli? Jak být duchovním člověkem v sekulárním světě? Jak najít smysl života ve vesmíru složeném z atomů a molekul?

Kurz bude vycházet primárně z oblasti filozofie, ale nahlédne též do oblasti sociologie, psychologie a dalších oborů. Podíváme se společně na klíčové otázky, kde se věda a víra střetávají (např. vznik kosmu, stvoření člověka, lidská duše) a pokusíme se zjistit proč. Představíme si myšlenky některých významných moderních filozofů, kteří se pokusili vědu a náboženství usmířit.

A především – budeme diskutovat, zkoušet nové věci, sdílet své myšlenky a tříbit si úsudek.

Adam Lalák

Adam Lalák získal bakalářský titul z psychologie a magisterský titul z filozofie na univerzitě v Cambridge. Poté žil několik let v Londýně, kde pracoval nejprve jako popularizátor filozofie v kulturním institutu; poté jako korporátní antropolog se zaměřením na analýzu Evropské společnosti; a nakonec jako konzultant pro neziskové organizace typu Greenpeace či YMCA. V současnosti žije v Praze, kde se zabývá výzkumem alternativních přístupů ke vzdělání a spolupracuje na projektu ScioŠkoly. V roce 2021 založil Institut živé filozofie, který se zabývá praktickým přístupem k filozofování. Kromě toho rád píše, zabývá se aktivismem, organizuje hudební akce či pomáhá organizovat Discover.

Turnus A

Aplikovaná fyzika

Pavel Kohout

Čína v dnešním světě

Tomáš Kessl

Debata a argumentace

Tim Kožuchov

Dejiny každodennosti

Vladimír Štrama

Experimentální částicová fyzika

Andrzej Novák

Filozofie a ekonomie

Petr Vilím

Fotografie

Natálie Hofmanová

Jóga

Eva Novotná

Kognitivní věda

Adam Růžička

Krize na Blízkém východě

Kristina Šůsová

Marketing

Vojtěch Indráček

Mezinárodní právo a moderní konflikty

Linda Krbcová

Morální filozofie

Matěj Seidl

Největší současné výzvy měst

Adam Zábranský

Robotika

Vojtěch Crha

Udržateľnosť

Veronika Zrubáková

Věda versus náboženství

Adam Lalák