Válka a mír

V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy, procesy a problémy v oblasti mezinárodních vztahů a práva, to vše v kontextu moderního konfliktu. V první části kurzu se zaměříme na koncept tzv. moderního konfliktu. Vysvětlíme si samotný pojem moderní konflikt, a jak se takový typ konfliktu liší od toho tradičního. Budeme debatovat proč mezinárodní konflikty vznikají, a jak se řeší. V druhé části kurzu se zaměříme na širší témata spojená s problematikou moderního konfliktu jako role mezinárodních organizací a diplomacie, efektivnost mezinárodních invervencí a peacekeepingu, funkčnost mezinárodního (trestního) práva a ochrana lidských práv. Kurz bude částečně teoretický, ale jen do takové míry abychom si osvětili základní koncepty v oblasti teorie mezinárodních vztahů a mezinárodního práva. V průběhu celého kurzu budeme aplikovat teorii na konkrétní reálné „case studies“ moderních konfliktů. Vzhledem k probíhajícím událostem bude jedním z hlavních témat válka na Ukrajině, ale přiblížíme si i jiné významné konflikty posledních let jako válka v Afghánistánu nebo Sýrii. Kurz uzavřeme simulačním cvičením tzv. mini Model United Nations. Tento kurz je určený všem, které zajímá mezinárodní dění, historie, právo a politika.

Linda Krbcová

Linda pracuje jako konzultantka v mezinárodní poradenské firmě McKinsey v Praze. Vystudovala bakaláře v mezinárodním právu na University of Warwick a Hong Kong University, potom pokračovala na LSE magisterským oborem právo a veřejné politiky EU. V minulosti pracovala na velvyslanectví ČR v Londýně, stážovala v Evropské Komisi nebo pracovala jako výzkumník v oblasti mezinárodní migrace v think tanku. Ve volném čase ráda cestuje, hikuje a objevuje nové kavárny. Mezi studiem a „dospělým“ životem strávila skoro rok hledáním sebe sama v Ásii a na cestě do Santiaga.

Turnus A

Aplikovaná Fyzika

Pavel Kohout

Dáta – od nápadu až po prezentáciu

Jakub Gembický

Debata v dobe šialenej

Katarína Kandriková & Timon Milan Solár

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Energetika a udržateľnosť (Má zelená energetika zelenú?))

Veronika Zrubáková

Evoluce lidského chování

Sylvie Majorová

Fotografie

Natalie Hofmanová

Imunológia

Michaela Kardohelyová

Jóga a meditace

Eva Novotná

Města a politika

Adam Zábranský

Mezinárodní rozvoj v praxi

Tomáš Kessl

Paradoxy práva

Timon Milan Solár

Průvodce práce se stresem

Mojmír Mykiska

Umělá inteligence

Tomáš Protivínský

Umenie manažovať umenie

Katarína Kandriková

Válka a mír

Linda Krbcová