Umenie manažovať umenie

Poznáte ten pocit, keď pohodlne sedíte v hľadisku a čakáte, kým sa zdvihne opona a všetko sa zrazu začne? V skutočnosti sa to však už dávno začalo a to, na čo v hľadisku čakáte, je “len” výsledok náročnej mravčej práce desiatok iných ľudí.

Kurz Umenie manažovať umenie je praktický pohľad na projektový manažment kultúry. Lekcie budú rozoberať napríklad fungovanie divadla za oponou, organizáciu veľkých koncertov a letných festivalov. Okrem základnej terminológie, ktorej znalosť je jedným z výstupov tohto kurzu, sa spoločne pozrieme na konkrétne situácie, ktorým organizačné tímy počas plánovania a príprav čelili, čelia a čeliť nejaký čas ešte aj budú.

Umelecký manažment sú však aj tabuľky a harmonogramy, preto nemôžu chýbať ani v osnovách tohto kurzu. Základné nástroje projektového manažmentu ako napríklad (lektorkou milovaná) SWOTka či logický rámec alebo definovanie zámeru, prínosu a cieľa projektu – to všetko budú účastníčky a účastníci sami počas kurzu vytvárať.

A keďže umenie nie sú len noty alebo monológy, ale aj plánovanie a komunikácia, jedna z lekcií sa dotkne aj jeho organizačného hľadiska (tvorba dramaturgie, nastavovanie rozpočtu, výber umelcov a dohadovanie podmienok s nimi), no i autorského práva – čo je to duševné vlastníctvo, prečo si ho umelci a umelkyne chránia a čo to pre manažérky a manažérov v praxi znamená.

Ak si myslíte, že by umelci a umelkyne nemali ísť dokladať tovar do regálov v supermarkete, ale radšej prinášať do rozvrátenej spoločnosti hodnoty a krásu, tento kurz je určený pre Vás. Neočakáva žiadne predošlé skúsenosti ani vedomosti, len sedliacky rozum a lásku k umeniu a kultúre.

Katarína Kandriková

Katarína pracuje ako projektová manažérka Opery Slovenského národného divadla. Manažérske vzdelanie v kultúrnej oblasti získala na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Popri škole manažovala letný multižánrový festival Maraton hudby Brno, na Slovensku stážovala napríklad v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Katarína je lokálpatriotka z Tatranskej Lomnice, ktorá miluje podcasty a spánok. Ak večer nie je na predstavení alebo koncerte a ani práve pre kolegov nepečie koláče, lúšti maľované krížovky. Už deviaty rok je súčasťou Slovenskej debatnej asociácie, na ktorej má najradšej stretávanie mladých ľudí, ktorým záleží na tom, čo sa deje okolo nich. Z rovnakého dôvodu sa teší aj na Discover.

Turnus A

Aplikovaná Fyzika

Pavel Kohout

Dáta – od nápadu až po prezentáciu

Jakub Gembický

Debata v dobe šialenej

Katarína Kandriková & Timon Milan Solár

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Energetika a udržateľnosť (Má zelená energetika zelenú?))

Veronika Zrubáková

Evoluce lidského chování

Sylvie Majorová

Fotografie

Natalie Hofmanová

Imunológia

Michaela Kardohelyová

Jóga a meditace

Eva Novotná

Města a politika

Adam Zábranský

Mezinárodní rozvoj v praxi

Tomáš Kessl

Paradoxy práva

Timon Milan Solár

Průvodce práce se stresem

Mojmír Mykiska

Umělá inteligence

Tomáš Protivínský

Umenie manažovať umenie

Katarína Kandriková

Válka a mír

Linda Krbcová