Sociální práce

Co dělá sociální pracovník*ice? Komu všemu a jakými prostředky může pomáhat? A v jakém systému člověk pracující v sociální sféře funguje?

Kurz je vhodný pro kohokoli, kdo má zájem o poznávání pomáhajících profesí, a to především sociální práce. Budeme se věnovat širokému spektru cílových skupin pomoci, od lidí v dluhové pasti přes oběti domácího násilí po osoby s duševním onemocněním. Pomocí empatie a porozumění budeme přemýšlet nad osobními i strukturálními příčinami jejich situace a pokusíme se vymyslet ideální způsoby pomoci. Zaměříme se i na politiku či financování sociálních služeb a problematiku s tím související – vnímání péče ve společnosti a stigmatizaci provázející jak klientstvo, tak samotné sociální pracovníky*ice.

Z kurzu si odnesete porozumění pro lidi, kteří se dostanou do rukou sociálních pracovníku*ic. Zaměříme se ale i na společenské nerovnosti, které uživatele sociálních služeb vhání do náruče nepřátelsky nastaveného systému testovaných dávek.

Valerie Plevová

Po studiu na všeobecném gymnáziu se Valerie rozhodla opustit vzdělávací systém. Vzhledem k zájmu o osoby v nepříznivých životních situacích si vybrala práci v sociálních službách a starala se o ženy s mentálním znevýhodněním. Práce v oboru ji tak chytla, že překonala své výhrady ke vzdělávacímu systému a přihlásila se na studium sociální práce, a ještě si v mezičase udělala kurz pro pracovníky v sociálních službách. Ve volném čase se zajímá o politiku, symbiózu s kafem, kérkama a feministickou literaturou.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal