Slast

Je slast to nejdůležitější v životě? Mají některé druhy slasti větší hodnotu než jiné? Proč nám přináší slast tak divné věci jako abstraktní obrazy, sbírání známek nebo reality shows? Jak je možné, že někdy cítíme slast při prožívání děsivých, smutných či bolestivých věcí? Proč jsou někteří lidé kanibalové? Proč si někteří filozofové mysleli, že slast získáme pouze tehdy, když si ji budeme odpírat?
V tomto interdisciplinárním kurzu zkombinujeme filozofické otázky s poznatky z psychologie, abychom si posvítili na klíčové téma lidského života: téma slasti. Kurz bude založen na diskusích, přednáškách i experimentech. Podíváme se v nich na otázky spojené s uměním, sexualitou, jídlem i dalšími oblastmi. Nahlédneme též trochu do dějin filozofie. Kurz nepředpokládá žádné předchozí znalosti. Mezi témata, kterých se kurz dotkne, spadají například:
• Hedonismus – proč někteří filozofové považují slast za to jediné, co má hodnotu?
• Evoluce slasti – jaké jsou evoluční funkce slasti a jak nám pomáhají jí rozumět?
• Esencialismus – proč není lidská slast povrchní?
• Paradox hororu – jak je možné, že nám přinášejí slast děsivé věci jako například horor?
• Slast a úzkost – jak souvisí slast s úzkostmi, které v nás vzbuzují věci kolem nás?

Adam Lalák

Adam Lalák získal bakalářský titul z psychologie a magisterský titul z filozofie na univerzitě v Cambridge. Poté žil několik let v Londýně, kde pracoval nejprve jako popularizátor filozofie v kulturním institutu; poté jako korporátní antropolog se zaměřením na analýzu Evropské společnosti; a nakonec jako konzultant pro neziskové organizace typu Greenpeace či YMCA. V současnosti žije v Praze, kde se se věnuje alternativním přístupům ke vzdělání a spolupracuje na projektu ScioŠkoly. V roce 2021 založil Institut živé filozofie, který se zabývá praktickým přístupem k filozofování. Kromě toho rád píše, věnuje se aktivismu, organizuje hudební akce či pomáhá organizovat Discover.

Turnus C

Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Biofyzika

Sára Bánovská

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Etika a Politická filozofie

Sebastian Štros

Klimatická spravedlnost?!

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a udržateľný nerast

Katarína Kováčová

Ľudské práva a ich ochrana

Eva Hamašová

Nákaza

Jana Lohrová

Pozitivní psychologie

Laura Opletalová

Slast

Adam Lalák

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Technologie a lidstvo

Jakub Křikava

Textil a současné umění

Štěpán Folget

Udržitelná města budoucnosti

Tereza Zoumpalova