Školství a vzdělávání v mezioborovém pojetí

Přijde ti, že by školy mohly vypadat jinak? Zajímá tě, jak se učíme, proč je škola, jak ji známe, nejrozšířenější aktuální model přenosu znalostí a dovenodností nebo zda vzdělávání vede ke spravedlivější společnosti? Tento kurz ti dá základní nástroje pro kritické přemýšlení o nejen o školách a vzdělávání v Evropě, ale také v rozvojovém světě.

S globální roční investicí 4,7 bilionu dolarů je školství jednou z oblastí, nad jejímž významem a efektivitě musíme diskutovat. Proto je mezioborový přístup důležitý pro kvalitní vzdělávací politiku, a to se zamřením na způsoby měření úspěchu učení se a jak toto ovlivňuje naši ne/spokojenost se vzděláváním.

V prvním bloku se podíváme na vývoj vzdělávání od informálního až po institucionalizované a povinné. Diskusí otevřeme nejkritičtější otázky o školách a učení se mimo ně. V druhém bloku se zaměřeníme na vývojovou psychologie, kognici a učení se. Jak funguje lidská paměť? A proč někomu jde učení lépe než druhému? Třetí a čtvrtý blok postihne sociologický rozměr vzdělávání: sociální mobilitu, rovnost v přístupu ke vzdělávání, roli školství v reprodukci společnosti nebo otázky genderu a etnicity. Pátý blok se zaměří na výzkum ve vzdělávání a jak informuje vzdělávací politiku. Šestý blok nás přenese do světa middle and low income countries, kde vzdělávání ne/může hrát zásadní roli pro zlepšení tamních životních podmínek.

Kurz je veden formou přednášek, diskusí a her. Není vyžadována žádná předchozí znalost. Před kurzem si mohou zájemci přečíst knihu Rethinking Education: Whose Knowledge is it anyway? od A. Unwina a J. Yondella (2016).

Štěpán Kment

Štěpán vystudoval Education Studies na UCL a Education, Globalisation and International Development na University of Cambridge. Zaměřuje se na vzdělávání z koncepčního a výzkumného pohledu, což zahrnuje politologii, sociologii, psychologii a filosofii v kontextech globálního Severu i Jihu. Díky Erasmu strávil semestr na University of Helsinki. Dává mu smysl usilovat o kvalitní a dostupné veřejné vzdělávání, které umožní jednak vyrovnat dosavadní rozdíly mezi dětmi a jednak tvořit inkluzivní společnost, v níž se každý může realizovat rovněž díky nabitým znalostem a dovednostem. Byl dva roky předsedou České středoškolské unie, editor magazínu o vzdělávání Perpetuum a pracoval ve vývoji EdTechu na výuku matematiky Techambition. V letech 2018-2020 Štěpán připravoval komunikaci a analytické výstupy v think-tanku o vzdělávání EDUin. Zkušenosti čerpal také na stáži v oddělení strategie a analýz při kanceláři ministra na MŠMT. Od roku 2020 pracuje pro výzkumnou společnost PAQ Research. Mimo zmíněné Štěpán rád cestuje a je neléčený news junkie.

Turnus B

Ako trénovať debatu

Stanislav Jozef Krištofík

Data Science

Martin Bucháček

Debatovanie

Stanislav Jozef Krištofík

Dokumentárny film a antropológia

Patrícia Barbora Šebíková

Genderová ekonomie

Linda Kunertová

Imunológia

Nicole Kocúrová

Informatika – O co jde a jak sám začít

Vojta Crha

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Matematika: relácie a zobrazenia

Tinka Kalašová

Medzinárodné zločiny a ich právo

Lenka Božiková

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Praktická první pomoc

Theodora Voráčková

Praktický kurz biomedicinského inženýrství

Jakub Zálešák

Psychologie člověka

Marie Polášková

Salsa

Nicole Kocúrová

Školství a vzdělávání v mezioborovém pojetí

Štěpán Kment

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženy, zdraví a ženská práva

Zuzi Hellerová