Predikce o budoucnosti (forecasting)

Jak si naši předci představovali budoucnost a rok 2022? Jak moc v tom byli přesní? A jak jsme v předpovídání budoucnosti dobří my dnes?
V tomto kurzu si teoreticky představíme forecasting (neboli předpovídání událostí). Zkusíme se v našich odhadech zlepšit a vyčíslovat míru naší nejistoty. Budeme si povídat o tom, co nám brání dělat dobré odhady, a také si řekneme něco o současných predikcích pro rok 2050. Co jiného budeme dle současných predikcí dost možná jíst? Jakého věku se budeme pravděpodobně průměrně dožívat? Do jakých škol budeme možná v roce 2050 docházet? A jak moc je to pravděpodobné?

Kurz se bude skládat ze tří teoretických a tří praktických bloků. V praktické části se naučíme vyčíslovat míru nejistoty našich odhadů, ale také si každý zkusíme vytvořit predikce na úplně vlastní téma, které nás nejvíce zajímá. Kurz je otevřený všem a jedinou podmínkou pro účast na něm je znalost procent.

Blanka Havlíčková

Blanku zajímají lidé a jejich rozhodování – co dělají a proč to dělají. Studovala mezinárodní vztahy a behaviorální ekonomii a v současné době pracuje pro společnost Metaculus, která se zaobírá tzv. forecastingem neboli predikcemi budoucnosti v různých oblastech. Konkrétně má na starost předpovídání otázek, které úzce souvisí s přežitím lidstva jako celku (budoucnost jídla, pravděpodobnost nukleární války, pravděpodobnost pandemií apod.) Ve volném čase dálkově studuje na katedře kreativní pedagogiky a autorské tvorby a chodí na lekce tzv. dialogického jednání. V minulosti organizovala zážitkové akce (s organizací Velký vůz a Spolek pro efektivní altruismus) a pomáhala uspořádat kurz aplikované racionality. Ráda chodí po přírodě a povídá si.

Turnus E

(Současná) evropská diplomacie v praxi

Kristina Králová

Ako (naozaj) reformovať štát

Jakub Dovčík

Astronomie

Stanislav Fořt

Data Science

Josef Švec

Debatování a argumentace

Jakub Neužil

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Environmentální výzvy budoucnosti

Eva Laláková

Fyzika světla

Kristýna Hovořáková

Game design bez počítače

Vadim Petrov

Moderné umenie

Tinka Kalašová

Na okraj společnosti a zase zpět!

Dominik Ertner

Neurověda

Karel Kieslich

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Predikce o budoucnosti (forecasting)

Blanka Havlíčková

Psychologická ekonomie

Anna Umlaufová

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Statistika a pravděpodobnost

Josef Švec

Umělá inteligence

Stanislav Fořt