Praktická první pomoc

Věnuješ se ve volném čase práci s lidmi, třeba při vedení kroužku nebo letního tábora, a chceš vědět, jak se zachovat, když se někomu udělá špatně nebo se zraní? Nebo by tě jen zajímalo, jak zareagovat ve chvíli, kdy by zdravotní pomoc potřeboval někdo z tvých blízkých? Každý důvod je dost dobrý pro to, abychom se naučili základy první pomoci, a jejich opakování a procvičování není nikdy dost.

Hlavní část kurzu bude zaměřena na praktický nácvik poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace v nejrůznějších situacích. Od zástavy oběhu přes popálenou ruku nebo vdechnuté lízátko až po otravy a poruchy vědomí – ukážeme si, co pro dotyčného člověka můžeme „v terénu“ sami udělat, a nahlédneme i do toho, co se s ním děje od chvíle, kdy ho do péče převezme zdravotník. Budeme pracovat ve skupinkách a využívat zdravotnické pomůcky. Modelové situace přizpůsobíme podle toho, s jakými zdravotními problémy se účastníci mohou setkat při svých obvyklých aktivitách. Naučíme se překonat rozpaky a nebát se být tím prvním, kdo neprojde okolo, ale poskytne nebo přivolá pomoc.

Protože ne každý z nás je zrovna premiant v biologii, stručně si zopakujeme základy anatomie a fyziologie, abychom pochopili, co se v našem těle při nemoci nebo úrazu vlastně děje. Ukážeme si také jednoché vyšetřovací metody, které zdravotníci využívají, aby se dokázali rychle zorientovat v pacientově zdravotním stavu a rozhodnout se pro správný postup.

Kurz je vhodný pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti s první pomocí. Nevyžaduje žádné znalosti, jenom chuť se zapojit.

Theodora Voráčková

Theodora vystudovala medicínu na 3. lékařské fakultě UK. Dvakrát se vydala na studijní pobyt – do Francie a do Německa – kde si ověřila starou známou pravdu, že nejlepší způsob, jak se něco naučit, je vlastnoručně si to pod dohledem vyzkoušet. V současnosti pracuje jako lékařka na dětském oddělení jedné pražské nemocnice. Ve volném čase se věnuje tvůrčímu psaní a tanci ve všech možných podobách. V době, kdy mívala volného času více, jezdívala jako asistentka na letní tábory sdružení Ramus pro mladé lidi s hendikepem a pomáhala vést mezinárodní workshopy tvůrčího psaní pro německy píšící děti v Rakousku.

Turnus B

Ako trénovať debatu

Stanislav Jozef Krištofík

Data Science

Martin Bucháček

Debatovanie

Stanislav Jozef Krištofík

Dokumentárny film a antropológia

Patrícia Barbora Šebíková

Genderová ekonomie

Linda Kunertová

Imunológia

Nicole Kocúrová

Informatika – O co jde a jak sám začít

Vojta Crha

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Matematika: relácie a zobrazenia

Tinka Kalašová

Medzinárodné zločiny a ich právo

Lenka Božiková

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Praktická první pomoc

Theodora Voráčková

Praktický kurz biomedicinského inženýrství

Jakub Zálešák

Psychologie člověka

Marie Polášková

Salsa

Nicole Kocúrová

Školství a vzdělávání v mezioborovém pojetí

Štěpán Kment

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženy, zdraví a ženská práva

Zuzi Hellerová