Politická filozofie

Všichni chceme žít ve svobodné, demokratické, spravedlivé společnosti, ve které je moc v rukou legitimní vlády usilující o realizaci veřejného zájmu. Co to ale znamená? A můžeme tohoto stavu vůbec někdy dosáhnout?

V naší snaze odpovědět na tyto dvě otázky nám vyvstane nespočet dalších. Co je to moc? Jaké podmínky musí být splněny, abychom považovali jedince či společnost za svobodné? Jak můžeme zajistit spravedlnost, když se lidé rodí do různorodých a vysoce nerovných životních podmínek? Může v moderní společnosti skutečně „vládnout lid“? Povede racionální a inkluzivní diskuse občanů k politické shodě, nebo je rozdílnost pohledů naopak neodmyslitelnou součástí politického života? A kdo tedy dokáže nejlépe určit zájmy politické komunity?

Za těmito klíčovými otázkami politické filozofie spočívá paradox politického soužití jedinců, tedy spletitý a nejednoznačný vztah mezi jedincem a společností, občanem a státem, soukromým a veřejným zájmem. Projevy tohoto rozporu nalezneme v každém ze šesti témat, kterým se budeme společně věnovat:
1. Politika a moc
2. Vláda a legitimní autorita
3. Spravedlnost
4. Svoboda
5. Demokracie
6. Zájmy, obecné dobro a podstata politiky

Pro uvedení do problematiky nám poslouží krátké úryvky textů některých slavných filozofů a filozofek, většinu času však strávíme společným bádáním a diskusí. V přemýšlení nám pomohou myšlenkové experimenty: postavíme se například za „závoj nevědomosti“, kde budeme společně hledat spravedlivé nastavení naší společnosti; zamyslíme se nad tím, jak bychom se zorganizovali, kdybychom s partou Discoveráků ztroskotali na pustém ostrově; nebo si budeme představovat, že se na rozcestí v lese rozhodujeme, kterým směrem se vydat, a budeme debatovat nad tím, ve které situaci máme volnost se svobodně rozhodnout – a ve které již nikoli.

Pro účast v kurzu nejsou potřeba žádné předchozí znalosti z filozofie ani politických věd – zájem o výše zmíněná témata a otevřenost společnému přemýšlení nám bohatě postačí.

Kateřina Cohnová

Katka ráda čte a přemýšlí nad tím, proč lidé myslí, jak myslí, a společnost funguje, jak funguje. Po maturitě na pražském gymnáziu vystudovala obor Human, Social, and Political Sciences na Univerzitě v Cambridge, kde se věnovala komparativní politologii, mezinárodním vztahům, sociální antropologii i filozofii vědy, především se ale zaměřila na studium politické filozofie a historie politického myšlení. Profesně má zkušenost z české státní správy a neziskového sektoru v oblasti vzdělávací politiky, pedagogické dovednosti rozvíjela při výuce angličtiny a zeměpisu v Nepálu, jako asistentka učitele v Mezinárodní škole v Praze i jako lektorka individuálních lekcí a skupinových seminářů pro středoškoláky na různá společenskovědní témata. V současné době často přemýšlí nad stavem (občanské) společnosti a sociální politiky ve střední Evropě a ve volném čase ráda chodí po horách, cvičí jógu a zkouší nové vegetariánské recepty.

Turnus B

Ako trénovať debatu

Stanislav Jozef Krištofík

Data Science

Martin Bucháček

Debatovanie

Stanislav Jozef Krištofík

Dokumentárny film a antropológia

Patrícia Barbora Šebíková

Genderová ekonomie

Linda Kunertová

Imunológia

Nicole Kocúrová

Informatika – O co jde a jak sám začít

Vojta Crha

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Matematika: relácie a zobrazenia

Tinka Kalašová

Medzinárodné zločiny a ich právo

Lenka Božiková

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Praktická první pomoc

Theodora Voráčková

Praktický kurz biomedicinského inženýrství

Jakub Zálešák

Psychologie člověka

Marie Polášková

Salsa

Nicole Kocúrová

Školství a vzdělávání v mezioborovém pojetí

Štěpán Kment

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženy, zdraví a ženská práva

Zuzi Hellerová