Politická filozofie

Může být člověk donucen ke svobodě? Máme jako občané povinnost se ve všech situacích řídit zákony naší země? Proč se shodneme, že chceme žít v demokracii, ale již méně na tom, co to vlastně znamená? Vede racionální a inkluzivní diskuse přirozeně k politické shodě, nebo je rozdílnost pohledů naopak neodmyslitelnou součástí politického života? A kdo tedy dokáže nejlépe určit zájmy politické komunity?

Ve snaze odpovědět na tyto a mnohé další otázky budeme postupně objevovat paradoxy politického soužití jedinců. Zaměříme se na nejednoznačnost politickofilozofických konceptů (např. ideologie, suverenita, reprezentace, svoboda, spravedlnost nebo dobro) a různorodost jejich interpretace: kriticky zhodnotíme poznatky velkých myslitelů a myslitelek a budeme je aplikovat na konkrétní příklady z domácí i mezinárodní politiky. Zamyslíme se tak například nad tím, jestli můžeme činnost nestátních organizací považovat za legitimní, zda je referendum ztělesněním demokracie nebo u koho v České republice nebo na Slovensku hledat ukotvenou moc.

Pro uvedení do témat poslouží krátké přednášky, většinu času však strávíte aktivním zapojením do diskusí, interpretace textů a analýz argumentů. Pro účast v kurzu nejsou potřeba žádné předchozí znalosti z filozofie ani politických věd – zájem o výše zmíněná témata a otevřenost společnému přemýšlení vám bohatě postačí.

Kateřina Cohnová

Katka po maturitě na pražském gymnáziu vystudovala obor Human, Social, and Political Sciences na Univerzitě v Cambridge, kde se věnovala komparativní politologii, mezinárodním vztahům, sociální antropologii i filozofii vědy, především se ale zaměřila na studium politické filozofie, o které bude také přemýšlet se studenty ve svém kurzu. Profesně Katka působí na Oddělení rovného přístupu ke vzdělávání na českém Ministerstvu školství, kde pomáhá s tvorbou a implementací koncepce snižování nerovností ve vzdělávání. Pedagogické zkušenosti nasbírala při výuce angličtiny a zeměpisu v Nepálu a jako asistentka učitele v Mezinárodní škole v Praze; organizační schopnosti rozvíjela coby předsedkyně cambridgeského československého studentského spolku. V současnosti se učí kvantitativním výzkumným metodám a ve volném čase ráda chodí po horách, cvičí jógu a zkouší nové vegetariánské recepty.

Turnus E

(Současná) evropská diplomacie v praxi

Kristina Králová

Ako (naozaj) reformovať štát

Jakub Dovčík

Astronomie

Stanislav Fořt

Data Science

Josef Švec

Debatování a argumentace

Jakub Neužil

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Environmentální výzvy budoucnosti

Eva Laláková

Fyzika světla

Kristýna Hovořáková

Game design bez počítače

Vadim Petrov

Moderné umenie

Tinka Kalašová

Na okraj společnosti a zase zpět!

Dominik Ertner

Neurověda

Karel Kieslich

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Predikce o budoucnosti (forecasting)

Blanka Havlíčková

Psychologická ekonomie

Anna Umlaufová

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Statistika a pravděpodobnost

Josef Švec

Umělá inteligence

Stanislav Fořt