Paradoxy práva

Väčšina z nás si právo predstaví ako komplikované paragrafy, ktoré musíme dodržiavať. Ale je naozaj také jednoduché určiť, čo je správne a čo je nesprávne? A aj keď je niečo nesprávne, je správne to zakázať? Dajú sa vôbec napísať pravidlá, ktoré by platili vždy a v každej situácii? Tí, ktorí právo vytvárajú, ako aj tí, ktorí ho neskôr aplikujú v praxi, čelia rozličným morálnym a spoločenským dilemám. Snaha vyriešiť tieto dilemy častokrát vedie k paradoxom.

Cieľom kurzu Paradoxy práva je ukázať, že právo nie je hodnotovo neutrálne a že niekedy možno ani nedáva zmysel. Spolu sa zamyslíme, akú úlohu má právo v spoločnosti, čo by riešiť malo a čo by naopak nemalo. Je správne, ak dáme niektoré časti súdnictva do rúk súkromníkov a spravíme zo spravodlivosti “tovar na predaj”? Ako sa má právo správať, ak uplatnenie práv jedného človeka vedie k porušeniu práv druhého?

Na tomto kurze sa pozrieme na päť rozličných odvetví práva, pričom v každom nájdeme paradox, ktorý otvára morálne dilemy. Postupne preskúmame trestné právo, ľudské práva a náboženskú slobodu, riešenie obchodných sporov, ako aj nedbanlivosť. V každom odvetví sa zameriame na jeden právny koncept, ktorý si rozoberieme teoreticky a aj prakticky. Základom kurzu bude otvorená diskusia, s cieľom vytvorenia si vlastného názoru na dané problematiky.

Na absolvovanie kurzu nepotrebujete žiadne predchádzajúce znalosti práva – stačí vám záujem kriticky sa zamyslieť nad otázkami, ktorým právo čelí.

Upozornenie: Obsahom kurzu budú aj témy, ktoré zahŕňajú násilie, nábožensky citlivé otázky a minority.

Témy:

1) Právo ako nástroj ovládania spoločnosti
2) Úmysel ako predpoklad viny
3) Nepríčetnosť ako obrana pred vinou
4) Torta ako prejav slobody náboženstva
5) Spravodlivosť ako tovar na predaj
6) Narodenie dieťaťa ako “škoda”, ktorú treba odškodniť

Timon Milan Solár

Timon je typ človeka, ktorý v jeden týždeň (ne)stíha preskúmať, ako zlepšiť procesné právo, napriek časovej tiesni navštívi aj muzikál Frozen, aj operu Madama Butterfly, aby ste ho v nedeľu, ako správneho fanúšika relácie Pečie celé Slovensko, našli piecť tradičné talianske koláče. Jeho hlavným akademickým záujmom je riešenie obchodných sporov a civilné právo procesné v kontexte medzinárodných obchodných súdov. Tento rok doštudoval právo na University of Birmingham. Počas štúdia stážoval v rozličných právnych korporátoch, kde sa zameriaval najmä na obchodné právo. Okrem toho pôsobí v Slovenskej debatnej asociácii, kde je tento rok hlavným rozhodcom, členom správnej rady, ako aj trénerom dvoch debatných tímov. Teší sa, že na Discoveri bude môcť zdieľať ďalej svoje akademické trable a aj sa niečo nové naučí na workshopoch, na ktoré sa určite votrie.

Turnus A

Aplikovaná Fyzika

Pavel Kohout

Dáta – od nápadu až po prezentáciu

Jakub Gembický

Debata v dobe šialenej

Katarína Kandriková & Timon Milan Solár

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Energetika a udržateľnosť (Má zelená energetika zelenú?))

Veronika Zrubáková

Evoluce lidského chování

Sylvie Majorová

Fotografie

Natalie Hofmanová

Imunológia

Michaela Kardohelyová

Jóga a meditace

Eva Novotná

Města a politika

Adam Zábranský

Mezinárodní rozvoj v praxi

Tomáš Kessl

Paradoxy práva

Timon Milan Solár

Průvodce práce se stresem

Mojmír Mykiska

Umělá inteligence

Tomáš Protivínský

Umenie manažovať umenie

Katarína Kandriková

Válka a mír

Linda Krbcová