organizátor*ka

Maria Zelmanová

Po skončení bilingválneho gymnázia v Bratislave Majka odišla do Londýna, kde teraz študuje druhý rok psychológiu a jazykové vedy na University College London. Ako napovedá jej študijný odbor, rada skúma otázky (nie len) o ľudskej mysli v kontexte viacerých predmetov a oblastí, ku ktorým patrí, okrem iných, aj filozofia. Práve filozofia je jedna z mnohých vecí, ktoré si obľúbila z veľkej časti vďaka Discoveru, na ktorom bola už trikrát ako účastníčka a tento rok ide druhýkrát ako organizátorka. Popri univerzite pracuje ako technical writer a vo voľnom čase chodí plávať.

Turnus A

Aplikovaná fyzika

Pavel Kohout

Čína v dnešním světě

Tomáš Kessl

Debata a argumentace

Tim Kožuchov

Dejiny každodennosti

Vladimír Štrama

Experimentální částicová fyzika

Andrzej Novák

Filozofie a ekonomie

Petr Vilím

Fotografie

Natálie Hofmanová

Jóga

Eva Novotná

Kognitivní věda

Adam Růžička

Krize na Blízkém východě

Kristina Šůsová

Marketing

Vojtěch Indráček

Mezinárodní právo a moderní konflikty

Linda Krbcová

Morální filozofie

Matěj Seidl

Největší současné výzvy měst

Adam Zábranský

Robotika

Vojtěch Crha

Udržateľnosť

Veronika Zrubáková

Věda versus náboženství

Adam Lalák