Neoliberalismus

Píše se rok 1979. Jistá paní Thatcherová, dcera hokynáře, vstupuje do No10 Downing Street. Na druhém konci zeměkoule se Deng Xiaoping vzpamatovává z traumat čínské Kulturní revoluce, odhodlán je už nikdy neopakovat. Dále na východ, ve slunné Kalifornii, oznamuje Ronald Reagan svoji kandidaturu na post čtyřicátého prezidenta Spojených států.
Během následujících deseti let tito tři lidé změní svět. Skrz sérii reforem zredukují sociální stát na holé minimum, zničí odborové organizace, a skrz odbourání obchodních bariér zanechají své ekonomiky zranitelné vůči vlivům mezinárodního kapitálu. Započnou tak novou éru politického smýšlení, éru neoliberalismu.
Příběh neoliberalismu ale není pouze příběhem jednotlivých reformátorů, ale i příběhem upevnění moci vládnoucí třídy. Po čtyřiceti letech od jeho počátku můžeme konstatovat, že neoliberální projekt tohoto cíle dosáhl. Příjmové a majetkové podíly, jež si horní 1 % ukrajuje z globálního bohatství, se vrátily na úroveň dvacátých let minulého století. Horní jedno procento populace tak znovu vlastní 40 % globálního majetku a skoro 25 % globálních příjmů. Bylo by ale příliš velkým zjednodušením na neoliberalismus pohlížet pouze kriticky. Společně tak prozkoumáme, jakým způsobem se tento všudypřítomný systém legitimizuje a jak si ve svých počátcích privatizacemi veřejného majetku zajistil podporu pracujících tříd.
Kdo byli strůjci neoliberalismu? Co jsou jeho hlavní charakteristiky? Znamená neoliberalismus redukci státní moci? Jaký je vztah mezi liberalismem a neoliberalismem? Co to jsou třetí cesty? Hájí tradiční sociálně demokratické strany stále zájmy pracující třídy? Proč se nám často zdá „že jsou všichni ty politici úplně stejný“? Jakou roli hrají v neoliberálním pořádku mezinárodní instituce jako MMF, Světová Banka nebo Evropská unie? Co je to technokracie? Jaký je vztah mezi neoliberalismem a populismem? Zvoní neoliberalismu hrana a má ho co nahradit?
Kurz bude ukotven v kritické perspektivě,nevyžaduje žádné předchozí znalosti a je na něm vítáno jak levicové, tak nelevicové studenstvo Během kurzu neuvidíte ani jeden graf poptávky a nabídky.

Hynek Halakuc

Hynek žije od svých sedmnácti let v Anglii, kam se dostal díky stipendiu od OSF. Po studiu na KCL a UCL pracoval krátkou chvíli v britské státní správě (HMICFRS), kde si uvědomil, že toto asi není to „vono“, co všichni tak úpěnlivě hledáme. Tři roky pracoval v supermarketu, kde se angažoval v odborovém hnutí. Je členem Labour party a aktivní v London Renters Union – hnutí bojujícím za práva nájemníků v Londýně. Své politické frustrace si ve volných chvílích vypisuje do A2larmu. Momentálně studuje politickou komunikaci na Goldsmiths University of London, což v praxi znamená, že většinu času buď stávkuje nebo objíždí levicové akce a snaží se přijít na to, jak vrátit levici zpátky na politickou mapu.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal