Nacionalizmus inak

Každý z nás počul o Okamurovi a Kotlebovi. No čo sa skrýva za ich ideológiou? V tomto kurze si ukážeme, prečo je nacionalizmus koncept, s ktorým treba počítať, odkiaľ prichádza a prečo s nami historicky ostal. Spolu zistíme, či musí byť nutne negatívny, uvedomíme si, kde všade a ako často sa s ním stretávame, zasadíme ho do kontextu dnešnej doby, no pozrieme sa aj na historické príklady. Nadchla vás čo i len jedna časť? Tento kurz je potom pre vás!

Kým diskurzu o nacionalizme (akademického či spoločenského) bolo vždy hojne, my sa naň pozrieme cez antropologickú perspektívu. Tá umožňuje diskurz situovať mimo západného sveta a nerozprávať sa o nacionalizme na čisto teoretickej úrovni, ale naopak cez množstvo etnografických príkladov z rôznych kontextov – “tradičných” národných projektov západnej Európy, zlyhaných štátov, či národných hnutí, ktoré im dokážu predstavovať opozíciu. Počas šiestich lekcií sa preto pozrieme na nasledovné témy:

Úvod do teórií o národe a ”nation-states” z pohľadu sociálnej antropológie: Čo treba vedieť o nacionalizme? Čo bolo skôr – národy alebo “nation-states”? Akú unikátnu perspektívu pri takýchto otázkach ponúka sociálna antropológia?
Národ ako “imagined community”: Ako sa udržiava povedomie o národnej identite? Prečo zvyknú byť pri diskutovaní národu využívané rodinné metafory?
Úloha histórie pri formovaní nacionalizmu: Ako boli národné naratívy historicky konštruované? Komu bolo umožnené ich konštruovať? Je možné ich v dnešnej dobe dekolonizovať/urobiť viac inkluzívne?
Vzťah medzi nacionalizmom a inými formami identity: Vie byť človek nacionalista aj keď je cudzinec? Ako sa kategórie ako etnicita, rasa, národnosť, či pohlavie prelínajú a ako môžu formovať národnú identitu?
Nacionalizmus a konflikt: Vie nacionalizmus existovať bez konfliktu alebo nevie konflikt existovať bez nacionalizmu?
Nacionalizmus v globalizovanom svete: Aké sú výzvy a príležitosti nacionalizmu v globalizovanom svete? Ako sa nacionalizmus vyvíja v reakcii na globalizáciu, a aké sú možné dôsledky týchto zmien pre budúcnosť národného štátu?

Vďaka tomuto kurzu uvidíte nacionalizmus ako nikdy predtým a začnete rozumieť signálom, ktoré nás ženú byť Čechmi, Slovákmi, či Európanmi.

Barbara Bačová

Baška študuje MPhil v Sociálnej antropológii na University of Cambridge, kde sa predtým venovala multidisciplinárnemu spoločenskovednému odboru Human, Social, and Political Sciences. Voľný čas trávi organizovaním podujatí v československom Cambridge spolku, ktorý vedie, iniciatívami na znižovanie bariér vstupu na univerzity v zahraničí, či analytickou prácou, v ktorej sa – sériou náhod – v poslednej dobe venuje témam súvisiacimi s dezinformáciami. Pochádza zo Svidníka, no svoje stredoškolské štúdium strávila najprv v Sučanoch a neskôr v Dilijane, Arménsku. Vo voľnom čase pozerá Drag Race, vyšíva a nedobrovoľne vysvetľuje ľuďom, prečo je antropológia legitímna disciplína, ktorá si zaslúži existovať. Neustále bojuje s nutkaním spraviť si PhD, lebo nedávno pochopila, že ju baví učenie. Aj preto sa teší na Discover.

Turnus A

Aplikovaná Fyzika

Pavel Kohout

Dáta – od nápadu až po prezentáciu

Jakub Gembický

Debata v dobe šialenej

Katarína Kandriková & Timon Milan Solár

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Energetika a udržateľnosť (Má zelená energetika zelenú?))

Veronika Zrubáková

Evoluce lidského chování

Sylvie Majorová

Fotografie

Natalie Hofmanová

Imunológia

Michaela Kardohelyová

Jóga a meditace

Eva Novotná

Města a politika

Adam Zábranský

Mezinárodní rozvoj v praxi

Tomáš Kessl

Nacionalizmus inak

Barbara Bačová

Paradoxy práva

Timon Milan Solár

Průvodce práce se stresem

Mojmír Mykiska

Umělá inteligence

Tomáš Protivínský

Umenie manažovať umenie

Katarína Kandriková