Morální filozofie

V jádru morální filosofie se nachází jedny z nejzásadnějších otázek lidské existence: co je správné a co špatné? jaká jsou naše práva a povinnosti vůči druhým? co to znamená být dobrý člověk? Na tyto otázky se společně pokusíme odpovědět kombinací přednášek, diskusí a čtení odborné literatury.

Konkrétně se budeme zamýšlet nad následujícími tématy:

i) Morální intuice. V běžném životě se obvykle řidíme morálními intuicemi. Jak se ale vypořádat s problémem, že naše intuice jsou často (např v. „“trolley problems““) v rozporu?

ii) Normativní etika. V průběhu tří bloků probereme hlavní etické teorie: Millův utilitarismus, Kantovu deontologii a Aristotelovu etiku ctností. Budeme se bavit jejich výhodách, nevýhodách a možných aplikacích.

iii) Morální skepticismus. Standardní představa o morálce je zhruba taková, že existují morální pravdy, které jsou objektivní (závazné pro všechny bez ohledu na to, co si o nich kdo myslí) a poznatelné rozumem. Tato představa ovšem naráží na několik filosofických problémů – v tomto bloku proto prozkoumáme alternativní pohledy, které morálce přisuzují méně důležitou roli.

Kurz umožní účastníkům zlepšit schopnost analyzovat argumenty, porozumět náročným textům a posune je aspoň o něco blíže k odpovědím na základní etické otázky. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti; je určen pro všechny se zájmem o etiku, společenské vědy nebo humanitní obory.

Matěj Seidl

Matěj je na Discoveru popáté, z toho podruhé jako lektor. Během středoškolských studií na pražském PORGu se věnoval debatě, která ho inspirovala k bakalářskému studiu ekonomie a filosofie na Oxfordu. Po škole nastoupil do poradenské firmy Boston Consulting Group, kde pomáhá firmám v oblastech (např.) energetiky, bankovnictví a retailu. Ve volném čase rád čte beletrii a filosofii, prochází se po Praze, medituje a cvičí.

Turnus A

Aplikovaná fyzika

Pavel Kohout

Čína v dnešním světě

Tomáš Kessl

Debata a argumentace

Tim Kožuchov

Dejiny každodennosti

Vladimír Štrama

Experimentální částicová fyzika

Andrzej Novák

Filozofie a ekonomie

Petr Vilím

Fotografie

Natálie Hofmanová

Jóga

Eva Novotná

Kognitivní věda

Adam Růžička

Krize na Blízkém východě

Kristina Šůsová

Marketing

Vojtěch Indráček

Mezinárodní právo a moderní konflikty

Linda Krbcová

Morální filozofie

Matěj Seidl

Největší současné výzvy měst

Adam Zábranský

Robotika

Vojtěch Crha

Udržateľnosť

Veronika Zrubáková

Věda versus náboženství

Adam Lalák