Mezinárodní právo a moderní konflikty

Uvažuješ o kariéře v diplomacii nebo čteš zprávy o konfliktech kdesi v Africe a přemýšlíš, jak se můžou takové věci v dnešní době vůbec dít nebo proč mezinárodní komunita nepomůže? V tomto kurzu se podíváme na to, jak funguje (či nefunguje) mezinárodní právo v oblasti ozbrojených konfliktů.

V první části kurzu si představíme hlavní pilíře mezinarodního práva v oblasti ozbrojeneho konfliktu a války: právo použití síly (jus ad bellum), mezinárodní humanitární právo (jus ad bello), mezinarodni trestní právo a role mezinárodních organizací a tribunálů. Projdeme si také širší témata jako spravedlnost a ochrana lidských práv.

V druhé části kurzu pak budeme aplikovat teorii na konkrétní reálné „case studies“ moderních konfliktů. Zaměříme se především na následující otázky:
– Musela válka v Afganistánu skončit tak, jak skončila?
– Proč válka v Sýrii trvala skoro 10 let?
– Je možné někoho odsoudit za válečné zločiny a pokud ano, co je přiměřený a spravedlivý trest?
– Může právní systém, který byl vytvořený jako odpověď na události druhé světové války, čelit tzv. hybridním hrozbám současné doby?

Formou skupinové diskuze budeme kriticky analyzovat roli mezinárodního práva v ozbrojených konfliktech. Na závěr kurzu si pak vyzkoušíme diplomacii v praxi v rámci simulace zasedání Rady Bezpečnosti OSN.

Tento kurz je určený všem, které zajímá mezinárodní dění, historie, právo a politika – předchozí znalosti v oblasti práva nejsou nutné.

Linda Krbcová

Linda pracuje jako konzultantka v mezinárodní poradenské firmě McKinsey v Praze. Vystudovala bakaláře v mezinárodním právu na University of Warwick a Hong Kong University, potom pokračovala na LSE magisterským oborem právo a veřejné politiky EU. V minulosti pracovala na velvyslanectví ČR v Londýně, stážovala v Evropské komisi nebo pracovala jako výzkumník v oblasti mezinárodní migrace v think tanku. Ve volném čase ráda cestuje, hikuje a objevuje nové kavárny. Mezi studiem a „dospělým“ životem strávila skoro rok hledáním sebe sama v Asii a na cestě do Santiaga.

Turnus A

Aplikovaná fyzika

Pavel Kohout

Čína v dnešním světě

Tomáš Kessl

Debata a argumentace

Tim Kožuchov

Dejiny každodennosti

Vladimír Štrama

Experimentální částicová fyzika

Andrzej Novák

Filozofie a ekonomie

Petr Vilím

Fotografie

Natálie Hofmanová

Jóga

Eva Novotná

Kognitivní věda

Adam Růžička

Krize na Blízkém východě

Kristina Šůsová

Marketing

Vojtěch Indráček

Mezinárodní právo a moderní konflikty

Linda Krbcová

Morální filozofie

Matěj Seidl

Největší současné výzvy měst

Adam Zábranský

Robotika

Vojtěch Crha

Udržateľnosť

Veronika Zrubáková

Věda versus náboženství

Adam Lalák