Medzinárodné zločiny

Deje sa práve na Ukrajine genocída? Bude niekedy Putin súdený v Haagu? A čo budú potrebovať ľudia na Ukrajine, keď sa vojna skončí? Aj keď sa nesústredime len na vojnu na Ukrajine, na tieto otázky si budete vedieť odpovedať práve vďaka vedomostiam, ktoré nadobudnete na kurze o medzinárodných zločinoch. Genocídu, vojnové zločiny, a zločiny proti ľudskosti nazývame spolu medzinárodné zločiny. Sú to tie najzávažnejšie porušenia ľudských práv. Sú to zločiny, ktoré aj keď sa (u)dejú lokálne, tak sú znepokojujúce pre celé ľudstvo. Tento kurz sa zaoberá práve nimi, pričom spája poznatky z kriminológie, práva, psychológie, medzinárodných vzťahov a histórie. Počas šiestich hodín sa oboznámime so základmi fungovania Medzinárodného trestného súdu a s jednotlivými medzinárodnými trestnými činmi. Okrem toho sa sústredime aj na to, čo sa deje po konflikte – čo potrebujú obete a čo sa deje so zločincami. Počas hodín budeme klásť dôraz na diskusiu a kritické premýšľanie o rôznych témach a reálnych situáciach. Pre tento kurz nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti. Ak je však téma ľudskej krutosti a smrti pre vás obzvlášť citlivá, tak si, prosím, svoju voľbu zvážte – budeme sa rozprávať o ťažkých a kontroverzných témach.

Lenka Božiková

Lenka skončila bakalárske štúdium psychológie na anglickej University College London, a verí, že v čase Discoveru bude končiť magisterské štúdium v odbore Medzinárodný zločin, konflikt, a kriminológia na VU v Amsterdame. Dva razy si chtiac-nechtiac dala gap year, kedy sa zúčastnila viacerých krátkodobých Erasmus projektov, organizovala národnú súťaž Odysea Mysle, robila DofE, a pracovala pre spoločnosť, ktorá zastrešuje klinický proces schvaľovania nových liekov. Popri štúdiu pracovala ako výskumná asistentka, taktiež sa starala o deti s poruchami autistického spektra a učenia. Ako sa asi zdá skúšala všeličo, ono ju toho vlastne vždy bavilo priveľa vrátane umenia, sociálnych problémov a politiky. Vždy ju však najviac fascinovali závažné zločiny, ktorým sa bude venovať tento rok na svojom kurze. Dúfa, že sa bude môcť práve týmto zločinom venovať profesionálne aj v budúcnosti.

Turnus C

Ako trénovať debatu

StanoJožo Krištofík

Antropológia a dokumentárny film

Paťka Šebíková

Biochémia a molekulárna biológia

Nika Kocúrová

Debata

StanoJožo Krištofík

Divadelná kritika

Dominika Dudášová

Divadlo

Dominika Dudášová

Ekonomie

Ondřej Dočkal

Ekonomie dekarbonizace

Ondřej Dočkal

Globalizace: Výzvy propojeného světa

Jakub Křikava

Historie v antropocénu

Radka Pallová

Kríza čiernych dier (Kvantová gravitácia)

Dominika Ďurovčíková

Matematika

Tereza Tížková

Medzinárodné zločiny

Lenka Božiková

Nerovnosti v spoločnosti

Tina Chalupková

Neurosexismus a náš mozek

Líza Mračková

Salsa

Nika Kocúrová

Ústavy, lidská práva a pandemie

Filip Jelínek

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženské zdraví a lidská práva

Zuzana Hellerová