Medzinárodné zločiny a ich právo

Bude Putin niekedy súdený v Haagu? Dalo by sa vyvražďovanie ľudí na základe sexuálnej orientácie definovať ako genocída? Je zbombardovanie mosta, ktorý je kultúrnou pamiatkou vždy vojnový zločin? Na základe vedomostí, čo nadobudnete na kurze medzinárodných zločinov a práva si budete vedieť odpovedať napríklad aj na tieto otázky. Kurz sa zameriava na medzinárodné zločiny, medzi ktoré sa zaraďujú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocída. Sú to tie najzávažnejšie porušenia ľudských práv, ktoré aj keď sa (u)dejú lokálne, tak sú znepokojujúce pre celé ľudstvo. Tento kurz sa zameriava hlavne na ich právo, ale spája aj poznatky z kriminológie, psychológie, medzinárodných vzťahov a histórie.
V úvode sa oboznámime so základmi fungovania Medzinárodného trestného súdu. Potom sa naučíme právne elementy každého zločinu, budeme diskutovať o vybraných prípadoch, vrátane sexuálneho násilia počas vojny v Juhoslávii, nábore detských vojakov v Ugande, či hľadaniu spravodlivosti po genocíde v Rwande. Taktiež sa naučíme princípy právnickej analýzy prípadov „IRAC“, ktorú aj prakticky využijeme vo fiktívnych scenároch. Počas hodín bude dôraz kladený na diskusiu a kritické premýšľanie o rôznych témach a reálnych situáciách. Pre tento kurz nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti. Ak je však téma ľudskej krutosti a smrti pre vás obzvlášť citlivá, tak si, prosím, svoju voľbu zvážte – budeme sa rozprávať o ťažkých a kontroverzných témach.

Lenka Božiková

Lenka skončila bakalárske štúdium psychológie na anglickej University College London, a magisterské štúdium v odbore Medzinárodné zločiny, konflikt, a kriminológia na VU v Amsterdame. Dva razy si chtiac-nechtiac dala gap year, kedy sa zúčastnila viacerých krátkodobých Erasmus projektov, organizovala národnú súťaž v kreatívnom riešení problémov Odysea Mysle, robila DofE, a pracovala pre spoločnosť, ktorá zastrešuje klinický proces schvaľovania nových liekov. Popri štúdiu pracovala ako výskumná asistentka, taktiež sa starala o deti s poruchami autistického spektra a učenia. Po skúšaní všeličoho sa našla vo svojom magisterskom štúdiu a momentálne začína pracovať v tomto sektore. Tento rok bude na Discoveri učiť kurz zameraný na medzinárodné zločiny a ich právo. Okrem štúdia tých najzávažnejších zločinov vo svojom voľnom čase rada chodí do divadla, číta, pečie koláče, alebo pláva.

Turnus B

Ako trénovať debatu

Stanislav Jozef Krištofík

Data Science

Martin Bucháček

Debatovanie

Stanislav Jozef Krištofík

Dokumentárny film a antropológia

Patrícia Barbora Šebíková

Genderová ekonomie

Linda Kunertová

Imunológia

Nicole Kocúrová

Informatika – O co jde a jak sám začít

Vojta Crha

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Matematika: relácie a zobrazenia

Tinka Kalašová

Medzinárodné zločiny a ich právo

Lenka Božiková

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Praktická první pomoc

Theodora Voráčková

Praktický kurz biomedicinského inženýrství

Jakub Zálešák

Psychologie člověka

Marie Polášková

Salsa

Nicole Kocúrová

Školství a vzdělávání v mezioborovém pojetí

Štěpán Kment

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženy, zdraví a ženská práva

Zuzi Hellerová