koordinátor turnusu

Matej Lorko

Matej Lorko vyštudoval PhD program behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na Macquarie University v Sydney. V súčasnosti pôsobí na Ekonomickej Univerzite v Bratislave a tiež na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej Akadémie Vied. Vo svojom výskume sa venuje dobrovoľníckym a charitatívnym trhom, ale aj plneniu daňových povinností, plánovaniu času na projektoch, a najnovšie aj boju proti dezinformáciám o vojne na Ukrajine. Neustále premýšľa o tom, ako funguje svet, a prečo ľudia robia to, čo robia. Rád pochybuje o status quo, experimentuje a navrhuje, ako fungovať lepšie. Stretnúť ho môžete na hudobných festivaloch, na horách, v cyklistickom úbore, či hokejovom výstroji. Ak nie sú doma susedia, učí sa hrať na klávesy.

Turnus C

Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Biofyzika

Sára Bánovská

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Etika a Politická filozofie

Sebastian Štros

Klimatická spravedlnost?!

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a udržateľný nerast

Katarína Kováčová

Ľudské práva a ich ochrana

Eva Hamašová

Nákaza

Jana Lohrová

Pozitivní psychologie

Laura Opletalová

Slast

Adam Lalák

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Technologie a lidstvo

Jakub Křikava

Textil a současné umění

Štěpán Folget

Udržitelná města budoucnosti

Tereza Zoumpalova