organizátorka

Maria Zelmanová

Po skončení bilingválneho gymnázia v Bratislave Majka odišla do Londýna, kde teraz študuje druhý rok psychológiu a jazykové vedy na University College London. Ako napovedá jej študijný odbor, rada skúma otázky (nie len) o ľudskej mysli v kontexte viacerých predmetov a oblastí, ku ktorým patrí, okrem iných, aj filozofia. Práve filozofia je jedna z mnohých vecí, ktoré si obľúbila z veľkej časti vďaka Discoveru, na ktorom bola už trikrát ako účastníčka a tento rok ide druhýkrát ako organizátorka. Popri univerzite pracuje ako technical writer a vo voľnom čase chodí plávať.

Turnus E

(Současná) evropská diplomacie v praxi

Kristina Králová

Ako (naozaj) reformovať štát

Jakub Dovčík

Astronomie

Stanislav Fořt

Data Science

Josef Švec

Debatování a argumentace

Jakub Neužil

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Environmentální výzvy budoucnosti

Eva Laláková

Fyzika světla

Kristýna Hovořáková

Game design bez počítače

Vadim Petrov

Moderné umenie

Tinka Kalašová

Na okraj společnosti a zase zpět!

Dominik Ertner

Neurověda

Karel Kieslich

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Predikce o budoucnosti (forecasting)

Blanka Havlíčková

Psychologická ekonomie

Anna Umlaufová

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Statistika a pravděpodobnost

Josef Švec

Umělá inteligence

Stanislav Fořt