organizátor

Ľuboš Perniš

Ľuboš má 23 rokov a žije v Londýne, kde aj vyštudoval Politológiu, Ekonómiu a Dátovú vedu. Na jeho štúdiu sa mu vždy páčila kombinácia kritického uvažovania nad spoločnosťou a praktického hrania sa s dátami. Tento mix receptivity a aktivity hľadá aj v pracovnej sfére, kde pracuje s centrálnymi bankami a medzinárodnými inštitúciami na vytváraní technológií, ktoré im vedia pomôcť v naplnení ich cieľov. Verí, že spoločnosť funguje ako prepojený systém, v ktorom jeden na druhom závisíme. Keď nepracuje, čo je často, rád vymýšľa a organizuje aktivity (napríklad filmové večery pre svojich kamarátov a kamarátky), bicykluje sa po Londýne, alebo sa učí po francúzsky. Venuje sa budhizmu a snáď čoskoro aj viac hudbe, nakoľko má doma nepoužívaný keyboard.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal