organizátor

Luboš Pernis

Ľuboš má 24 rokov a žije v Londýne, kde aktuálne študuje magisterské štúdium menežmentu verejnej správy a nadväzuje na jeho bakalárske štúdium Politológie, Ekonómie a Dátovej vedy. Na jeho štúdiu sa mu vždy páčila kombinácia kritického uvažovania nad spoločnosťou a praktického hrania sa s dátami. Medzi štúdiom pracoval ako dátový vedec a pracoval s centrálnymi bankami a medzinárodnými inštitúciami na vytváraní technológií, ktoré im vedia pomôcť v naplnení ich cieľov. Verí, že spoločnosť funguje ako prepojený systém, v ktorom jeden na druhom závisíme. Rád vymýšľa a organizuje aktivity, chodí na umenie, bicykluje sa po Londýne a venuje sa budhizmu.

Turnus C

Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Biofyzika

Sára Bánovská

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Etika a Politická filozofie

Sebastian Štros

Klimatická spravedlnost?!

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a udržateľný nerast

Katarína Kováčová

Ľudské práva a ich ochrana

Eva Hamašová

Nákaza

Jana Lohrová

Pozitivní psychologie

Laura Opletalová

Slast

Adam Lalák

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Technologie a lidstvo

Jakub Křikava

Textil a současné umění

Štěpán Folget

Udržitelná města budoucnosti

Tereza Zoumpalova