Kritická ekonómia a nerůst

„Nekonečný rast na konečnej planéte nie je udržateľný a musí viesť ku kolapsu…“ tvrdila skupina vedcov už v 70. rokoch 20.storočia.

O 50 rokov neskôr sa nachádzame v dobe zmietanej klimatickou krízou a krízou nerovností, uvedomujúc si konečnosť planéty, no stále sa ako spoločnosť nevieme vzdať vidiny nekonečného ekonomického rastu. V kurze “Kritická ekonómia a nerůst” sa pozrieme na stávajúci socio-ekonomický spoločenský systém v kontexte jeho dopadov na prírodu i ľudské vzťahy. Ukážeme si, že „zelený rast“, ktorý presadzujú medzinárodné organizácie v reakcii na zhoršujúcu sa klimatickú krízu, nie je reálnym riešením. Následne si priblížime koncept nerůstu, ktorý volá po hlbšej transformácii spoločnosti. Volá po spoločnosti a ekonomike, v korej sa menej vyrába a spotrebúva, no kvalita života a spokojnosť ľudí stúpajú.

Ježia sa ti zo slova „ekonómia“ vlasy? Neboj, na kurze nebudeme počítať a netreba ti ani absolvované hodiny ekonómie. Budeme spoločne skúmať hodnoty a princípy, na ktorých naša spoločnosť stojí, a mala by stáť aby sa udržala v rámci planetárnych medzí. Budeme čítať články od popredných autorov*iek a spoločne nad nimi diskutovať. V neposlednom rade budeme snívať o tom, ako by náš svet mohol vyzerať a ako sa k nemu dostať.

Zaujíma ťa, ako súvisí ekonomický rast s deštrukciou životného prostredia, prehlbujúcimi sa nerovnosťami a spokojnosťou väčšiny ľudí? Máš chuť debatovať o tom či je HDP vhodný ukazovateľ blahobytu spoločnosti? Láka ťa zistiť čo je to koblihová ekonomika?

Katarína Kováčová

Katka pochádza z Banskej Bystrice ale už štvrtým rokom žije v Brne kde študuje a pracuje. Momentálne dokončuje posledný ročník bakalárskeho stupňa environmentálnych a európskych štúdií na Masarykovej univerzite. Medzi témy, ktoré ju na svojom obore najviac bavia patrí kritická ekonómia, ekologická ekonómia, nerůst či sociálne hnutia. Jej dlhoročná vášeň pre neformálne vzdelávanie ju doviedla do brnenskej organizácie NaZemi, kde pracuje ako lektorka globálneho vzdelávania. Pokiaľ neštuduje alebo nepracuje, svoj čas venuje klimatickému hnutiu, konkrétne hnutiu Limity jsme my, ktoré pomocou taktík občianskej neposlušnosti usiluje o koniec uhlia v ČR a klimatickú spravodlivosť. Rada sa s vami pri ohni pobaví o komunitnom bývaní, dumpster diving-u, jej láske pre Portugalsko či jej novo objavenej záľube v pokojovkách.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal