Klimatická spravedlnost?!

Klimatická krize není fér. Nejhůře dopadá na regiony i jednotlivce, kteří mají malý podíl na jejích příčinách a nejméně benefitují ze struktur, které globální změnu klimatu způsobily. Nejen dlouhodobé oteplování a častější živelné katastrofy, ale i mnohá “řešení” klimatické krize ohrožují lidi žijící v chudobě, ženy, a marginalizované skupiny v Evropě i v zemích globálního Jihu.

Odpovědí je volání po klimatické spravedlnosti. V kurzu se budeme bavit o tom, co se klimatickou spravedlností myslí, a vytvoříme prostor pro reflexi klimatické krize jako společenského a politického (raději než fyzikálního nebo technologického) fenoménu. Zaměříme se na intersekcionální přístup ke klimatické krizi, spravedlnost jako etický problém, nebo historickou zodpovědnost. Taky budeme sprejovat a kriticky rozebereme Aladina (ano, souvisí to!).

Kurz je pro nerdy i rebely. Je koncipovaný jako úvod do široké škály společenskovědních přístupů – budeme pracovat s kvantitativními daty i lidskými příběhy, a představíme si metodu kritické diskurzivní analýzy. Dobrá volba, pokud tě zajímá politika a ekonomie, mezinárodní rozvoj, aktivismus nebo filosofie.

Benedikt Straňák

Benedikt je politický a ekonomický geograf zajímající se o sociální a materiální transformace měst, post-socialismus a finanční kapitalismus. Vystudoval politologii a ekonomii na University College London (UCL), a poté magisterský obor v městském plánování na London School of Economics (LSE). Po studiu Benedikt zakotvil v Londýně – nejdříve pracoval v urbanistickém studiu We Made That, kde se zabýval rozvojem kulturní a komunitní infrastruktury, a nyní zkoumá geografickou nerovnost a progresivní přístupy k místnímu ekonomickému rozvoji v rámci New Economics Foundation.

Turnus C

Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Biofyzika

Sára Bánovská

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Etika a Politická filozofie

Sebastian Štros

Klimatická spravedlnost?!

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a udržateľný nerast

Katarína Kováčová

Ľudské práva a ich ochrana

Eva Hamašová

Nákaza

Jana Lohrová

Pozitivní psychologie

Laura Opletalová

Slast

Adam Lalák

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Technologie a lidstvo

Jakub Křikava

Textil a současné umění

Štěpán Folget

Udržitelná města budoucnosti

Tereza Zoumpalova