Klimatická spravedl… co?

Klimatická krize není fér. Nejhůře dopadá na regiony, které mají historicky malý podíl na jejích příčinách, a nejvíc škodí těm, kterým se už tak nedostává bohatství a moci. Sucha, povodně, neúrody, a jiné katastrofy nejvíce ohrožují lidi žijící v chudobě, komunity jiné než bílé barvy pleti, a mnohdy ženy.

Ze všech koutů světa se proto ozývá volání po klimatické spravedlnosti. V tomto kurzu probádáme, co se klimatickou spravedlností myslí. Budeme se bavit o nerovnoměrných dopadech změny klimatu, temné historii evropského kolonialismu, a o tom, proč jsou nespravedlivé některé nástroje globální klimatické politiky.

Cílem kurzu ale není zavalit účastníky fakty. Zjistíme, že k tomu, abychom porozuměli současné debatě o klimatické spravedlnosti, se musíme v první řadě odnaučit některé zkreslené představy, které máme o světě okolo nás. Třeba tu, že svět se dělí na regiony, které jsou takzvaně ‘rozvinuté’, a ty, které údajně ‘zaostávají’.

Odnaučovat se je ještě zábavnější než učit se. Představíme si metodu diskurzivní analýzy, která je spojená s post-strukturální filosofií. S pomocí diskurzivní analýzy pak budeme filosofovat nad dětskými knížkami, disneyovkami, reklamami a zprávami v médiích. Naučíme se rozpoznávat, jaké představy o světě nám vštěpují, a jak souvisí s klimatickou krizí a klimatickou spravedlností. Tento kurz je dobrá volba, pokud tě zajímá politika, mezinárodní rozvoj, aktivismus nebo filosofie. Kurz je šitý na míru nerdům i rebelům – nepotřebuješ žádné znalosti, jen kritickou náturu a chuť hloubat.

Benedikt Straňák

Benedikt je geograf a urbanista zajímající se o politické a ekonomické rozměry místa, prostoru a pohybu. Mezi témata, o která se dlouhodobě zajímá, patří mimo jiné gentrifikace, vymístění a exil jako manifestace ekonomického a rasového násilí v současné české společnosti. Benedikt vystudoval bakalářský obor politologie a ekonomie na University College London (UCL), a poté magisterský obor v městském plánování na katedře geografie London School of Economics (LSE). Nyní Benedikt žije v Londýně, kde pracuje v urbanistickém studiu We Made That. Zabývá se zde zejména plánováním kulturní a komunitní infrastruktury.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal