organizátorka

Ina Opartyová

Ina momentálne študuje bakalára v medzinárodnom a európskom práve v Holandsku na University of Groningen. Popri štúdiju sa venuje zároveň debate a divadlu. Okrem toho sa aktívne zapája do univerzitného života a je členkou viacerých študentských asociácií. Rada sa s vami porozpráva o akejkoľvek knižke, filozofickom smere alebo živote v najkrajšom meste Holandska.

Turnus A

Aplikovaná fyzika

Pavel Kohout

Čína v dnešním světě

Tomáš Kessl

Debata a argumentace

Tim Kožuchov

Dejiny každodennosti

Vladimír Štrama

Experimentální částicová fyzika

Andrzej Novák

Filozofie a ekonomie

Petr Vilím

Fotografie

Natálie Hofmanová

Jóga

Eva Novotná

Kognitivní věda

Adam Růžička

Krize na Blízkém východě

Kristina Šůsová

Marketing

Vojtěch Indráček

Mezinárodní právo a moderní konflikty

Linda Krbcová

Morální filozofie

Matěj Seidl

Největší současné výzvy měst

Adam Zábranský

Robotika

Vojtěch Crha

Udržateľnosť

Veronika Zrubáková

Věda versus náboženství

Adam Lalák