Globalizace: Výzvy propojeného světa

Dnešní svět je propojen ve všech oblastech života od veškeré průmyslové produkce po komunikační technologie každodenního využití. Současný globalizovaný stav světa však není samozřejmý – málokdy uvažujeme o tom, jak a proč se zrodil, nebo jaké má pro naši společnost důsledky. Proto bude právě globalizace hlavím tématem tohoto kurzu. Budeme se jejímu vývoji snažit komplexně porozumět a kriticky zhodnotit její dopady v mnoha různých oblastech.

V kurzu se budeme zabývat především následujícími otázkami:

• Definice a důvody globalizace: Co znamená proces globalizace a jak změnil náš život? Proč je současný svět neoddělitelně propojený a žádná země není opravdu nezávislá? Jaké technologické, ekonomické či politické faktory podobu dnešního globalizovaného světa formovaly?

• Globalizace produkce: Jak probíhá výroba produktů, které každý den využíváme? Jak fungují globální dodavatelské a výrobní řetězce? Jaká jsou pozitiva a negativa volného obchodu?

• Klimatická změna: Je globalizace hlavním viníkem klimatických změn? Může být globalizovaná ekonomika klimaticky neutrální, aniž byl ohrožen růst rozvojových zemí?

• Nerovnost: Proč globalizace snižuje globální nerovnost, ale zároveň zvyšuje regionální a třídní nerovnosti v jednotlivých státech? Můžeme mluvit o selhání kapitalismu?

• Migrace: Jak globalizace podněcuje migraci a jaké jsou její pozitivní a negativní důsledky? Měli bychom migraci uvítat, nebo se naopak obrnit v národních státech?

• Politický úspěch v globalizovaném světě: Jak globalizace ovlivňuje současnou politickou situaci? Jak politici pracují s pro- a anti-globalizačními argumenty, aby získali voliče? Proč je populismus přímým důsledkem globalizace?

• ČR a Slovensko v globalizovaném světě: Jakou pozici by mělo mít Česko a Slovensko v globalizovaném a propojeném světě?

Hlavním cílem kurzu je naučit studenty kriticky přemýšlet nejen o globalizaci samotné, ale i o dalších významných společenských fenoménech dneška. Kurz bude založen na diskuzích a interaktivních cvičeních – vždy komplexně zhodnotíme pozitivní i negativní aspekty daného tématu a budeme hledat argumenty pro všechny názorové postoje a snažit se pochopit jejich motivace. Vrcholem kurzu bude debatní simulace konfliktu pro-globalistických a anti-globalistických politických hnutí, která se stala hitem minulého ročníku!

Před kurzem se bude účastníkům hodit přečíst pár doporučených krátkých textů a zhlédnout několik krátkých videí v češtině či angličtině (úplně stačí středně pokročilá úroveň). Kurz má silný interdisciplinární přesah a je určen především studentům, kteří se zajímají o mezinárodní vztahy, politiku nebo ekonomii. Avšak žádná předchozí znalost není potřeba a vítáni jsou všichni studenti, kteří jsou ochotni kriticky přemýšlet o současném stavu světa!

Jakub Křikava

Jakub pochází z Pelhřimova a právě účast na Discoveru ho inspirovala k tomu, aby vystudoval mezinárodní vztahy na King’s College London, kde se zajímal především o témata mezinárodní politické ekonomie. V současnosti Jakub studuje na Sciences Po magistra zaměřeného na veřejnou politiku a nové technologie. Právě technologie a jejich dopad na naši společnost jsou pro Jakuba tématem, kterému se věnuje nejvic. Kromě studia Jakub sbíral zkušenosti z různých sektorů – třeba během konzultantské stáže v Boston Consulting Group nebo při zkoumání nejefektivnějších metod pro politické rozhodování v think-tanku České priority. Minulý rok pak strávil na Ministerstvu obrany, kde se jako poradce náměstka pro průmyslovou spolupráci snažil rozvíjet a chránit nové technologie v ČR. Jako dobrovolník Jakub také působil v několika projektech pro sociálně znevýhodněné klienty, podílel se na organizaci londýnské Central European Conference a založil edukační a debatní projekt pro středoškoláky ze svého bývalého gymplu. Ve volném čase Jakub rád běhá a posiluje, hraje tenis a vášnivě podporuje svůj milovaný klub Chelsea FC! Na Discoveru Jakub vede kurz Globalizace: Výzvy propojeného světa.

Turnus C

Ako trénovať debatu

StanoJožo Krištofík

Antropológia a dokumentárny film

Paťka Šebíková

Biochémia a molekulárna biológia

Nika Kocúrová

Debata

StanoJožo Krištofík

Divadelná kritika

Dominika Dudášová

Divadlo

Dominika Dudášová

Ekonomie

Ondřej Dočkal

Ekonomie dekarbonizace

Ondřej Dočkal

Globalizace: Výzvy propojeného světa

Jakub Křikava

Historie v antropocénu

Radka Pallová

Kríza čiernych dier (Kvantová gravitácia)

Dominika Ďurovčíková

Matematika

Tereza Tížková

Medzinárodné zločiny

Lenka Božiková

Nerovnosti v spoločnosti

Tina Chalupková

Neurosexismus a náš mozek

Líza Mračková

Salsa

Nika Kocúrová

Ústavy, lidská práva a pandemie

Filip Jelínek

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženské zdraví a lidská práva

Zuzana Hellerová