Fyzika světla

Pojďte vzít fyziku do vlastních rukou!
– Laserem si změříme tloušťku vlasu s přesností na tisícinu milimetru a podíváme se na teorii interference.
– Budeme zkoumat proč (ne)potřebujeme při práci s počítačem brýle proti modrému světlu. A proč se (dobré) pivo prodává v hnědých nebo zelených flaškách? Změříme si spektrometrem spektra různých materiálů a světelných zdrojů. Popíšeme si principy absorpce a emise v materiálech.
– Zjistíme, proč mají astronauti zlatý průhled ve skafandru. Jak funguje monitor a co má společného s polarizací?
– Budeme se zabývat fluorescenčními jevy; proč svítí škorpioni pod UV světlem a proč zubní pasta vybělí zuby, aniž by se změnila jejich žlutá barva.

Kurz bude probíhat pomocí experimentů, všechno si budete moci vyzkoušet a osahat. Experimenty budou řazeny souvisle tak, abyste se seznámili se základními jevy spojenými s vlnovou povahou světla a jeho projevy: difrakce, interference, absorpce/emise a polarizace. Ukážeme se zjednodušenou teorii ke všem jevů a nadšenci vyfasují skripta s úplným odvozením. Nezůstaneme jen u základních jevů, ale popíšeme si, jak se tyto jednoduché principy využívají v moderní mikroskopii (elektronová, difrakční, fluorescenční) nebo analytických a diagnostických metodách.

Pro kurz je potřeba jen základoškolská znalost fyziky a je fajn tušit, jak vypadá kosinus a sinus. Hlavní je zvědavost a trocha nadšení pro odkrývání základních principů fungování světa.

Kristýna Hovořáková

Kristýna má vystudovaný obor Optika a optoelektronika na MFF UK a po roční stáži v Německu nastupuje do doktorského programu. Je v laboratoři jako doma a místo svícení laserů do očí je svítí na vzorky. Ve svém výzkumu se věnuje studiu nových materiálů pro spintroniku, obor zabývající se vývojem nové generace nanoelektronických součástek. Je tajemníkem studentské kapitoly SPIE, který se mimo jiné zabývá popularizací vědy. Věnuje se mentoringu prváků, aby je první střet s Matfyzem neodradil. Její srdcovka je chození po horách s krosnou na zádech, po večerech hraje Animal Crossing a sleduje animáky.

Turnus E

(Současná) evropská diplomacie v praxi

Kristina Králová

Ako (naozaj) reformovať štát

Jakub Dovčík

Astronomie

Stanislav Fořt

Data Science

Josef Švec

Debatování a argumentace

Jakub Neužil

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Environmentální výzvy budoucnosti

Eva Laláková

Fyzika světla

Kristýna Hovořáková

Game design bez počítače

Vadim Petrov

Moderné umenie

Tinka Kalašová

Na okraj společnosti a zase zpět!

Dominik Ertner

Neurověda

Karel Kieslich

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Predikce o budoucnosti (forecasting)

Blanka Havlíčková

Psychologická ekonomie

Anna Umlaufová

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Statistika a pravděpodobnost

Josef Švec

Umělá inteligence

Stanislav Fořt