Filozofie a ekonomie

Na první pohled se filozofie a ekonomie mohou jevit jako zcela odlišné obory – pod filozofií si možná vybavíte filozofa sedícího v křesle a přemýšlejícího o smyslu života, zatímco stereotypní ekonom je zahloubán do svých matematických modelů a empirických studií. Oba obory se však do velké míry zabývají stejnými tématy – společenskými problémy, jako je nerovnost a změna klimatu – a snaží se přijít na to, jak tyto problémy vyřešit.

V našem kurzu zjistíme, jak nám porozumění přístupů jak filozofie, tak ekonomie může pomoci formulovat hodnotově podložené, koherentní a v realitě zakotvené řešení na nejnáročnější problémy naší doby.

V první hodině si vysvětlíme několik základních konceptů z obou disciplín, které se nám budou hodit později. V následujících hodinách se pak ponoříme do vybraných témat. Druhá a třetí hodina se zaměří na nerovnost a optimální rozdělení příjmů a bohatství ve společnosti. Probereme filozofy, jako jsou John Rawls a Robert Nozick, a prodiskutujeme možnosti, jak sociální spravedlnosti dosáhnout v praxi, jako je všeobecný základní příjem a daň z bohatství. Ve čtvrté a páté hodině se budeme zabývat otázkami souvisejícími se změnou klimatu, jako jsou ekonomicky optimální nástroje boje proti ní, naše povinnosti vůči budoucím generacím a koncept analýzy nákladů a přínosů (způsob, jakým ekonomové převádějí na peníze vše, co má hodnotu, například I čistý vzduch, lidské životy a ekologickou rozmanitost). V závěrečné hodině se pak pustíme do pořádně filozofické debaty – probereme pojem štěstí a jeho ekonomický protějšek, utilitu.

Petr Vilím

Petr pochází z Ostravy a vystudoval filozofii a ekonomii na Oxfordu. Baví ho učit a rozvíjet středoškolské studenty – ať už v rámci Discoveru (kde účí filozofii a ekonomii), nebo v programu Yoda Mentorship (http://yodamentorship.cz), který zprostředkovává studentům mentoring pro jejich osobní a studijní rozvoj. Od roku 2017 pracuje jako konzultant ve společnosti McKinsey, kde se specializuje na transformace a zlepšování provozu ve velkých organizacích. V letech 2020-2021 pracoval v EIDU, start-upu, jehož platforma pro chytré telefony pomáhá dětem v chudých afrických komunitách naučit se číst a počítat. Kdyby měl více volného času, věnoval by se více tomu, co ho baví – četbě sci-fi, cestování po Asii, vaření, pití dobrého čaje a kávy, DJingu a tanci na klasickou hudbu.

Turnus A

Aplikovaná fyzika

Pavel Kohout

Čína v dnešním světě

Tomáš Kessl

Debata a argumentace

Tim Kožuchov

Dejiny každodennosti

Vladimír Štrama

Experimentální částicová fyzika

Andrzej Novák

Filozofie a ekonomie

Petr Vilím

Fotografie

Natálie Hofmanová

Jóga

Eva Novotná

Kognitivní věda

Adam Růžička

Krize na Blízkém východě

Kristina Šůsová

Marketing

Vojtěch Indráček

Mezinárodní právo a moderní konflikty

Linda Krbcová

Morální filozofie

Matěj Seidl

Největší současné výzvy měst

Adam Zábranský

Robotika

Vojtěch Crha

Udržateľnosť

Veronika Zrubáková

Věda versus náboženství

Adam Lalák