Feminismus v praxi

Feminismus je v dnešní době znova mnohdy znovuotevírané téma, které je ale zastřeno mnoha mýty. Když ale dva dělají totéž, není to totéž, proto ani feminismus není všude stejný. Na tomto kurzu se naučíš udělat si kritický obrázek o feminismu založeném na faktech, teorie se však dotkneme jen okrajově. Více se zaměříme na „koukání na svět skrz laické feministické oči“. Co všechno se dá skrz feminismus řešit? Koho všeho se feminismus týká? Jaká pozitiva a negativa s sebou feminismus přináší? Jak se naučit pracovat s otevřenou myslí?

Žádný názor není správný nebo špatný. Účelem je naučit se diskutovat, spekulovat, argumentovat a pokusit se vytěžit co nejvíce z tohoto směru pro snazší a lepší život jak svůj, tak svého okolí.
Dotkneme se témat jako „jak se mě feminismus (ne)týká?“, „Co můžeme v našem životě změnit?“, otevřeme také téma ohledně úrovně školství a vzdělávání, sociální nerovnosti, mýtu „tradiční rodiny“, lidských práv, rasismu, sexu, sexuality a zdraví, psychického zdraví, prevence v těchto tématech a mnoho dalšího.

Sabina Snížková

Sabina Snížková vystudovala konzervatoř v Teplicích a v současné době studuje na FPE ZČU v Plzni (hudba se zaměřením na vzdělávání). Kromě hudby, které se věnuje již léta, se aktivně zajímá také o feministická témata, laicky sleduje politické dění a snaží si dávat věci do kontextu. Absolvovala množství různorodých kurzů (Akumulátor, Central European Feminist School 2 či hudební, pedagogicko-metodické interpretační kurzy) a stále využívá každé příležitosti se dále vzdělávat. V současné době vyučuje na ZUŠ. Snaží se o to, aby každá její výuka měla přesah. Jak spolu souvisí umění, politika, školství, feminismus a hudba? Jejím cílem je koukat na svět jako na komplexní obrázek a k tomu se snaží vést i své žáky a žákyně.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal