Environmentální ekonomie a post-růstová budoucnost

Hlavní otázkou, kterou se kurz Environmentální ekonomie bude zabývat, je zda-li je možné udržet jak globální oteplování pod 1,5 stupně Celsia, tak stávající růst světových ekonomik. Environmentální a klimatické krize, se kterými se potýkáme a budeme potýkat, nejsou pouze vědeckým problémem, ale také problémem politickým a ekonomickým. Jak může vypadat udržitelná budoucnost, která není založená na ekonomickém růstu?
Kurz se bude věnovat například následujícím tématům:
1. Krátká historie ekonomického růstu od počátků kolonializmu až do současnosti – jak spolu souvisí ekonomický růst a environmentální degradace skrz historii? Jak se měnil vztah člověka k přírodě?
2. Environmentální konflikty a spravedlnost – ekonomické systémy vytvářejí environmentální i společenské nespravedlnosti a vedou často ke konfliktům mezi místními obyvateli a velkými korporacemi. Jak tyto konflitky vypadají a koho nejvíce postihují?
3. Těžba a extraktivismus – ačkoliv mnohdy neviditelná, těžba je základním kamenem našeho ekonomického systému, od uhlí, přes ropu až po lithium. Může vůbec existovat udržitelná těžba?
4. Nerůst, odrůst nebo zelený růst – jaká je budoucnost ekonomického růstu v kontextu klimatických a environmentálních krizí? Jaké jsou alternativy?
5. Solidarita, komunita a existující příklady post-růstového životního stylu – jak vypadají alternativy, které už dnes máme kolem sebe?
Studenti budou mít v rámci kurzu možnost seznámit se s klíčovými debatami oboru environmentální ekonomie. Významným prvkem každé hodiny bude diskuze, díky které budou studenti mít možnost zpochybnit vlastní zavedené názory a představy či je naopak obhájit před sebou samými. Kurz bude vedený především formou otevřeného a nehierarchického dialogu. Kurz je určený všem zájemcům a žádné předchozí znalosti nejsou potřeba.

Nina Djukanovic

Nina studuje dělá PhD in Geography and the Environment na University of Oxford, v rámci kterého se zabývá problematikou těžby lithia a environmentálním aktivismem v Srbsku. Zajímají ji otázky ohledně extraktivismu, nerůstu a skrytých problémů “zelené” tranzice. Bakalářský titul získala v interdisciplinárním oboru BASc in Arts and Sciences na University College London (UCL) s hlavním oborem Societies a vedlejším oborem Health and Environment. V rámci programu také strávila jeden rok na Universidad de Salamanca ve Španělsku.Ve volném čase ráda produkuje a konzumuje umění, čte, vaří, prochází se po přírodě a věnuje se aktivismu.