Energetika a udržateľnosť (Má zelená energetika zelenú?))

Všetci trochu tušíme, trochu vieme, že máme problém – že „klimatická zmena“ prerástla do „klimatickej krízy“.

Napriek tomu sa v našom dennodennom živote zas až tak veľa nemení. Vieme, že sa potrebujeme držať cieľ nezvýšiť priemernú teplotu o 1.5ºC, ale zároveň vieme, že tam tak úplne nesmerujeme.

V tomto kurze sa pozrieme na to, čo vlastne definujeme ako udržateľnosť a ako sme sa dostali až do takto kritickej situácie.

Nakoľko sú to práve emisie z využívania energií (či už je to palivo do auta alebo výroba elektriny), ktoré sú hlavným dôvodom klimatickej krízy, v kurze si vysvetlíme ako energetický systém funguje, a prečo sa nedá lusknutím prsta prejsť na obnoviteľné zdroje.

Budeme rozoberať úlohu štátu (alebo inej autority / regulácií), firiem a jednotlivca a diskutovať o tom, prečo udržateľné rozhodnutia nie sú vždy tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdajú – ale aj naopak, prečo sú niekedy ľahšie ako by si človek myslel.

Kurz bude prebiehať formou diskusií a interaktívnych cvičení, kde budeme analyzovať prípadové štúdie a dáta zo sveta, ale aj hľadať argumenty pre hypotetické situácie.

Cieľom kurzu nie je vyriešiť klimatickú krízu (samozrejme super, ak sa nám to podarí), ale porozumieť komplexnosti tejto problematiky a pohnútkam rôznych strán.

Kurz nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti, je určený pre kohokoľvek so záujmom o udržateľnosť a zvedavosťou porozumieť rôznym témam a názorom v rámci tejto oblasti.

Veronika Zrubáková

Veronika vyštudovala “Green Management, Energy, and Corporate Social Responsibility” na Bocconi University v Miláne. O udržateľnosť sa začala zaujímať ešte ako skautka počas základnej / strednej školy, a táto téma ju nepustila ani keď sa začala venovať debate a naučila sa hádať (aj) o environmentálnych problémoch. Momentálne žije v Prahe, kde nastúpila do Boston Consulting Group a najradšej tam pracuje na ESG projektoch. Vo voľnom čase sa rada štverá na kopce (hikes aj lezenie) kvôli pekným výhľadom, alebo si užíva rôzne knižné a filmové fantasy svety.

Turnus A

Aplikovaná Fyzika

Pavel Kohout

Dáta – od nápadu až po prezentáciu

Jakub Gembický

Debata v dobe šialenej

Katarína Kandriková & Timon Milan Solár

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Energetika a udržateľnosť (Má zelená energetika zelenú?))

Veronika Zrubáková

Evoluce lidského chování

Sylvie Majorová

Fotografie

Natalie Hofmanová

Imunológia

Michaela Kardohelyová

Jóga a meditace

Eva Novotná

Města a politika

Adam Zábranský

Mezinárodní rozvoj v praxi

Tomáš Kessl

Paradoxy práva

Timon Milan Solár

Průvodce práce se stresem

Mojmír Mykiska

Umělá inteligence

Tomáš Protivínský

Umenie manažovať umenie

Katarína Kandriková

Válka a mír

Linda Krbcová