organizátorka

Eliška Kučerová

Během gymnázia kličkovala Eliška přírodními vědami mezi geografií, matematikou, o které díky Discoveru zjistila, že to nebude to pravé, a chemií. A právě láska k chemii ji přivedla do Hradce Králové na Farmaceutickou fakultu UK. Během roku spoluvede dívčí skautský oddíl. A když zrovna nelítá s dětmi po lese, věnuje se rukodělným činnostem. Dobrovolničila ale i v obci, kde bydlí – na akcích pro děti i dospělé nebo při hospodaření s odpady. Ráda chodí po horách, běhá a když je s kým, ráda si zatancuje.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal