Ekonómia rozhodovania

Každý náš deň sa skladá z množstva rozhodnutí. Na niektorých rozhodnutiach si dávame záležať a dôkladne vyhodnocujeme všetky možnosti, všetky pre a proti. Snažíme sa vyberať si racionálne.

Väčšina našich rozhodnutí však prebieha intuitívne a jednoducho, bez veľkého premýšľania a bez námahy. Dokážu byť intuitívne rozhodnutia racionálne? Kedy môžeme intuícii dôverovať a kedy je lepšie zastaviť sa, zamyslieť a zapochybovať? A čo ak výsledok nezáleží len na rozhodnutí jedného človeka? Kedy je výhodnejšie s ľuďmi spolupracovať a kedy radšej hrať na vlastné tričko?

Kurz „Ekonómia rozhodovania” sa zameriava na najdôležitejšie vzory ľudského správania, odhalené počas desaťročí behaviorálneho výskumu v ekonómii a psychológii. Naučíme sa, ako prebieha rozhodovací proces a ako sú rozhodnutia ovplyvňované vonkajšími podnetmi, vnútornými pohnútkami, spoločenskými normami, či rozhodovacím kontextom.

Počas kurzu budeme na každom stretnutí testovať našu intuíciu, experimentovať, či hrať strategické hry, s cieľom hlbšie porozumieť vlastnému premýšľaniu a rozhodovaniu. Zároveň vďaka tomu dokážeme lepšie pochopiť, predvídať, či dokonca usmerňovať správanie ľudí v našom okolí.

Matej Lorko

Matej vyštudoval PhD program behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na Macquarie University v Sydney. V súčasnosti pôsobí na Ekonomickej Univerzite v Bratislave a je Teaching Fellow pražského inštitútu CERGE-EI. Vo svojom výskume sa venuje manažérskemu rozhodovaniu, ale tiež dobrovoľníckym a charitatívnym trhom. Neustále premýšľa o tom, ako funguje svet a prečo ľudia robia to, čo robia. Rád pochybuje o status quo, experimentuje a navrhuje, ako fungovať lepšie. Stretnúť ho môžete na hudobných festivaloch, na horách, v cyklistickom úbore, či hokejovom výstroji. Ak nie sú doma susedia, učí sa hrať na klávesy.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal