Biofyzika

Hoci fyzika a biológia sa môzu javiť ako na míle vzdialené disciplíny, biofyzika naberá v posledných rokoch na popularite. Jednou z hlavných záhad, ktoré sa snaží biofyzika objasniť, je fungovanie bunky na molekulárnej úrovni. Získanie týchto poznatkov by nám umožnilo lepšie bojovať proti rakovine, či vysvetliť vznik neurologických ochorení. Ale ako vlastne dokážeme aplikovať fyziku na biológiu?

Hlavným cieľom tohto kurzu je pretaviť princípy fyziky do výskumu biológie bunky. Na začiatok si vždy prejdeme fyzikálnu tému dňa, ktorú budeme následne aplikovať na konkrétny biologický jav. Fyzika sa môže zdať zastrašujúca kvôli veľkému množstvu rovníc, no dôraz bude kladený na jej intuitívne pochopenie. Hoci rovnica sa kde tu vyskytne, bude slúžiť iba na ilustráciu toho, že matematika je len jazykom fyziky, a že šikovným spôsobom vyjadruje koncepty, ktoré sme si už vysvetlili. Kurz je preto vhodný aj pre študentov s minimálnymi základmi fyziky aj biológie.

Aké otázky si spoločne počas kurzu prejdeme?

– 1. deň: Elektrina a neuróny: Čo sú elektrické signály a odkiaľ sa v neurónoch berú?

– 2. deň: Mikroskopy a neuroveda: Čo všetko nám dnes mikroskopy umožňujú sledovať? Dokážeme nimi odlíšiť zdravé a degenerované neuróny?

– 3. deň: Laser vs. bunky: Dokážeme použiť laser namiesto pinzety, alebo ním merať vlastnosti buniek?

– 4. deň: Rakovina a jej diagnostika: Čo je rakovina a ako nám fyzika pomáha pri jej diagnostike?

– 5. deň: Rakovina a jej liečba: Prečo spôsobuje rakovinu radiácia? A prečo práve radiáciou rakovinu liečime?

Sára Bánovská

Sára je obrovskou nadšenkyňou prírodných vied a najviac ju láka kokteil fyziky a matematiky, aplikovaný na biológiu. Túto nezvyčajnú kombináciu odborov sa rozhodla študovať na technickej univerzite v holandskom Delfte, kde dokončila bakalárske štúdium Nanobiológie. Počas štúdia absolvovala stáže vo fyzikálnom a neurovedeckom laboratóriu, výmenný pobyt v Austrálii a stihla aj pracovať ako asistentka profesora v predmetoch fyzika a biochémia. V budúcnosti by veľmi rada skúmala a vyučovala neurovedu alebo rakovinovú biológiu na bunkovej úrovni, ktoré by chcela skombinovať so svojimi vedomosťami z fyziky a matematického modelovania. Vo voľnom čase nepovie nie dobrej káve s kamarátmi, spinningovému či bežeckému tréningu, a keď to situácia umožňuje, tak ani skuba potápaniu.

Turnus C

Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Biofyzika

Sára Bánovská

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Etika a Politická filozofie

Sebastian Štros

Klimatická spravedlnost?!

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a udržateľný nerast

Katarína Kováčová

Ľudské práva a ich ochrana

Eva Hamašová

Nákaza

Jana Lohrová

Pozitivní psychologie

Laura Opletalová

Slast

Adam Lalák

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Technologie a lidstvo

Jakub Křikava

Textil a současné umění

Štěpán Folget

Udržitelná města budoucnosti

Tereza Zoumpalova