Ako (naozaj) reformovať štát

Prečo veľa snáh o zlepšovanie fungovania spoločnosti alebo štátu zlyháva? Prečo aj vlády so silným mandátom, populárni prezidenti či početné spoločenské hnutia nedokážu dosiahnuť reformy, ktoré by chceli a ktoré často sľubujú svojim voličom a voličkám? Ako funguje reálna moc v štáte a ako ju využiť pre verejné blaho?

Veľa ľudí, ktorí by chceli zlepšiť spravovanie štátov v ktorých sa narodili, idú študovať politológiu alebo ekonómiu. Problémom však je, že štandardné akademické disciplíny na tieto otázky prakticky neodpovedajú – nedozviete sa, ako funguje proces tvorenia vládnej agendy, presadzovania zákonov v praxi či implementácie zmien do praxe.

V tomto kurze sa najprv pozrieme na to, ako vyzerá reálne fungovanie štátu – v stredoeurópskom či anglosaskom prostredí – a potom sa cez päť prípadových štúdií pozrieme na to, ako sa dajú dosiahnuť zmeny v prospech verejnosti – a za akú cenu. Pozrieme sa na ekonomické a sociálne reformy, rozširovania občianskych práv či budovanie infraštruktúry a budeme debatovať o tom, ako funguje reálna moc v spravovaní štátu – kde ju hľadať a ako ju využiť pre dobro ľudí. Cez simulácie a štruktúrované debaty budeme objavovať stratégiu a manažment v rôznych kontextoch verejnej politiky.

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorým záleží na veciach verejných a niekedy v budúcnosti by sa chceli na nich podieľať. Nepotrebujete žiadne predchádzajúce znalosti, aj keď záujem o dejiny, politiku či pasívna znalosť angličtiny (čítanie štandardného textu v populárno-náučnej knihe) budú určite užitočné.

Jakub Dovčík

Jakub rád číta a premýšľa o tom, ako sa dá zo Slovenska urobiť krajina, ktorá dokáže poskytnúť kvalitný život a príležitosti pre všetkých, bez ohľadu na to, kde sa narodia. Vyštudoval technologickú politiku v Cambridge, rozvojovú ekonómiu a antropológiu v Londýne a dve letá tiež strávil v Číne – na univerzitách v Pekingu a Šanghaji, kde nachádzal až príliš veľa relevancie pre slovenský kontext v literatúre z devätnásteho storočia. Počas školy stážoval na rôznych miestach v slovenskej štátnej správe – na ministerstvách, agentúrach ministerstiev alebo v Kancelárií prezidenta. Po škole nastúpil na analytickú jednotku predsedu vlády a dnes pracuje na vládnom útvare zodpovednom za technologickú a inovačnú politiku. Vo voľnom čase Jakub rád chodí po horách, občas píše do slovenských novín a skúša Ottolenghiho recepty.

Turnus E

(Současná) evropská diplomacie v praxi

Kristina Králová

Ako (naozaj) reformovať štát

Jakub Dovčík

Astronomie

Stanislav Fořt

Data Science

Josef Švec

Debatování a argumentace

Jakub Neužil

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Ekonomie versus společnost

Tomáš Protivínský

Environmentální výzvy budoucnosti

Eva Laláková

Fyzika světla

Kristýna Hovořáková

Game design bez počítače

Vadim Petrov

Moderné umenie

Tinka Kalašová

Na okraj společnosti a zase zpět!

Dominik Ertner

Neurověda

Karel Kieslich

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Predikce o budoucnosti (forecasting)

Blanka Havlíčková

Psychologická ekonomie

Anna Umlaufová

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Statistika a pravděpodobnost

Josef Švec

Umělá inteligence

Stanislav Fořt