Advokační kampaň

Kurz pro všechny, kteří si nechtějí pořád jenom říkat „někdo by s tím měl něco udělat“, ale kteří chtějí vědět, co s tím můžou udělat sami. Před letní akademií se domluvíme na tématu a během kurzu vyrobíme kampaň, která bude prosazovat změnu zákona i veřejného mínění. Rozdělíme si lobbistické, analytické, kreativní a komunikační role, přesvědčíme veřejnost našeho turnusu a připravíme podklady pro novelu zákona. Cílem je seznámit se s činností advocacy organizací tvorbou miniaturní verze projektu, jaký v praxi trvá i několik let.

Kurz téměř nebude využívat formu přednášky, místo toho budeme pracovat na společných poradách, v menších skupinkách i individuálně. Kurz začneme představením zvoleného tématu (půjde o relativně úzké téma např. v oblasti půdy, vody, energetiky nebo ohrožených druhů) a formulací problému, který chceme řešit. V následujících hodinách si v menších skupinkách rozdělíme úkoly jako psaní novely, tvorba propagačních materiálů, zapojování turnusové veřejnosti nebo simulované schůzky s „politiky“.

Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti a je vhodný pro všechny, zejména pak pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet práci související s právem, marketingem, PR, grafikou nebo žurnalistikou.

Mirek Crha

Mirkovo srdce jej táhne k politologii, ale rozum k právu. Zajímá se o legislativní proces, boj s korupcí, (sociální) média a environmentální právo. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK a právo též na Univerzitě Karlově se studijními pobyty v USA a Nizozemí. Má zkušenost s právem životního prostředí z advokátní kanceláře a ministerstva, nyní pracuje pro protikorupční neziskovku Rekonstrukce státu. Lobbuje za nezávislost médií a regulaci digitálních platforem a koordinuje Sít k ochraně demokracie, která propojuje experty a občanskou společnost ve snaze chránit právní stát a základní práva. Ze sportů nejradši lyžuje a zajímá ho design videoher a jejich světů. Pro Discover také vytváří webovky.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal