Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Naučíme se vymyslet, prosadit a obhájit zákon. Protože nejen šedé eminence, ale i aktivní občané potřebují svoje lobbisty.

Advokační práce je trochu jako aktivismus, ale odbornější. Advokační experti analyzují systémové problémy, vymýšlí řešení, píšou zákony, lobbují politiky, komunikují s veřejností, dělají osvětu. Před letní akademií se domluvíme na tématu (v úvahu připadá cokoliv od změny klimatu po boj s korupcí) a během kurzu vytvoříme miniaturní verzi kampaně, jaká v praxi trvá i několik let.

Kurz téměř nebude využívat formu přednášky, místo toho budeme pracovat na společných poradách, v menších skupinkách i individuálně. Kurz začneme představením zvoleného tématu a analýzou problému, který chceme řešit. V následujících hodinách si v menších skupinkách rozdělíme úkoly jako psaní paragrafů, tvorba propagačních materiálů, zapojování turnusové veřejnosti nebo simulované schůzky s „politiky“.

Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti a je vhodný pro všechny, zejména pak pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet práci související s právem, marketingem, PR, grafikou nebo žurnalistikou.

Ukázku kampaní vytvořených na loňském kurzu najdeš zde: https://bit.ly/advocacy-kampane

Mirek Crha

Mirkovo srdce jej táhne k politologii, ale rozum k právu. Zajímá se o legislativní proces, boj s korupcí, (sociální) média a environmentální právo. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK a právo též na Univerzitě Karlově se studijními pobyty v USA a Nizozemí. Má zkušenost s právem životního prostředí z advokátní kanceláře a ministerstva, nyní pracuje pro protikorupční neziskovku Rekonstrukce státu. Lobbuje za nezávislost médií a regulaci digitálních platforem a koordinuje experty Sítě k ochraně demokracie, která propojuje experty a občanskou společnost ve snaze chránit právní stát a základní práva. Ze sportů nejradši lyžuje a zajímá ho design videoher a jejich světů. Pro Discover také vytváří webovky.

Turnus C

Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Biofyzika

Sára Bánovská

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Etika a Politická filozofie

Sebastian Štros

Klimatická spravedlnost?!

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a udržateľný nerast

Katarína Kováčová

Ľudské práva a ich ochrana

Eva Hamašová

Nákaza

Jana Lohrová

Pozitivní psychologie

Laura Opletalová

Slast

Adam Lalák

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Technologie a lidstvo

Jakub Křikava

Textil a současné umění

Štěpán Folget

Udržitelná města budoucnosti

Tereza Zoumpalova