fbpx

Korona vírus: Informácie a FAQ

DISCOVER POKRAČUJE – ZMENY TURNUSOV!

Cieľom Discoveru je rozvíjať lásku k poznaniu a sprostredkovať stovkám stredoškolákov a stredoškoláčiek najlepší týždeň ich leta. Aby sme mohli bezpečne a zodpovedne napĺňať naše poslanie aj v dobe koronavírusu, rozhodli sme sa urobiť pár zmien v turnusoch.. 

Po novom budeme mať len tri turnusy: 

 1. Turnus A: 9. – 16. augusta 2020: Sv. Jan pod Skalou (CZ + ENG kurzy) – turnus je len pre českých študentov a študentky, niektoré kurzy budú v angličtine
 2. Turnus B: 16. – 23. augusta 2020: Križanov (CZ) – turnus je len pre českých študentov a študentky
 3. Turnus C: 16. – 23. augusta 2020: Podskalie (SK) – turnus je len pre slovenských študentov a študentky 

Tento rok sme s ohľadom na epidemiologické opatrenia obmedzili účasť zahraničných študentov, študentiek, lektorov, lektoriek a organizačného tímu. Niektoré kurzy na turnuse v Sv. Jáne budú však stále ponúkané v angličtine. Celkový program bude ale v češtine.

Všetci už prijatí študenti a študentky, ktorým sa zmenil turnus alebo by na pôvodný turnus museli prejsť cez hranice, sa majú právo prehlásiť na iný turnus a kurz. Informácie nájdete v e-maili, prípadne píšte na discover@discover.sk  

Pokiaľ sa pre vás nič nemení, ostávate na rovnakom turnuse, automaticky s vami počítame!

KORONAVÍROVÉ FAQ

ZMENY TURNUSOV

 • Ako sa prehlásim na nový turnus? 

Cez email discover@discover.sk. Všetci už prijatí študenti dostali pokyny ako meniť turnusy do mailu. Čas máte do konca mája!

 • Do kedy mám čas prehlásiť sa na nový turnus a nové kurzy?

Do konca mája! 

 • Môj turnus a kurzy sa nezmenili. Musím sa aj tak prihlásiť?

Nie, počítame s vami! Ak ostávate na rovnakom turnuse a rovnakých kurzoch, automaticky s vami počítame. Ak si napriek tomu chcete zmeniť turnus alebo kurz, na ktorý ste prijatí, napíšte na discover@discover.sk.

 • Otvorí sa ešte ďalšie kolo prihlášok pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť?

Áno! Prihlášky sa otvoria opäť na celý jún.

 • Som z Českej republiky, môžem ísť na turnus na Slovensko? 

Neodporúčame to. Aby sme zabránili väčším presunom cez hranice, odporúčame prihlásiť sa na turnus v krajine, v ktorej sa budete zdržiavať cca dva týždne pred turnusom. Ak sa budete chcieť prihlásiť na turnus v krajine, v ktorej sa pred turnusom nebudete nachádzať, môže sa stať, že epidemiologické opatrenia vám na poslednú chvíľu nedovolia zúčastniť sa Discoveru. Ak sa budete zdržiavať pred turnusom v Česku, odporúčame vybrať si jeden z turnusov a zaujímavých kurzov, ktoré sa konajú v Českej republike. 

 • Som zo Slovenska, môžem  ísť na turnus do Česka? 

Neodporúčame to. Aby sme zabránili väčším presunom cez hranice, odporúčame prihlásiť sa na turnus v krajine, v ktorej sa budete zdržiavať cca dva týždne pred turnusom. Ak sa budete chcieť prihlásiť na turnus v krajine, v ktorej sa pred turnusom nebudete nachádzať, môže sa stať, že epidemiologické opatrenia vám na poslednú chvíľu nedovolia zúčastniť sa Discoveru. Ak sa budete zdržiavať pred turnusom na Slovensku, odporúčame vybrať si z fascinujúcich kurzov konajúcich sa v Podskalí.

 • Zrušil sa mi turnus. Ale nehodí sa mi žiadny s nových ponúkaných termínov alebo sa mu nepáčia ponúkané kurzy. Čo môžem robiť?

Ak bol váš pôvodný turnus zrušený a nemôžete ísť na žiadny z nových termínov alebo sa vám nepáčia ponúkané kurzy, vrátime vám plnú výšku účastníckeho poplatku.

 • Ostávam na rovnakom turnuse, ale v ponuke už nie je môj pôvodne vybraný kurz. Už nechcem ísť. Čo môžem robiť?

Ak sa rozhodnete účasť sami zrušiť, ste viazaní štandardnými storno podmienkami. Pokiaľ váš turnus ostal nezmenený, nemáte nárok na vrátenie poplatkov, a to ani v prípade, že vaše pôvodne vybrané kurzy sa neuskutočnia. Aj za bežných podmienok si vyhradzujeme právo na zmenu kurzov, rovnako ako aj vy máte možnosť meniť si svoje kurzy až do začiatku leta.

 • TURNUS A – Sv. Jan – Bude tento turnus v angličtine?

Nie, iba vopred špecifikované kurzy. Spoločný program bude vedený v češtine.

 

ŠTUDENTSKÉ POPLATKY 

VRÁTENIE POPLATKOV:

 • Za akých podmienok vraciate účastnícke poplatky?

Poplatky vraciame v plnej výške v dvoch prípadoch:

   1. Tým študentom a študentkám, ktorým sa zrušil pôvodne vybraný turnus a na iný nemôžu alebo si neprajú ísť
   2. Pokiaľ bude celý Discover zrušený kvôli rozhodnutiu vlády alebo organizačného tímu Discoveru. V tomto prípade vrátime poplatky v plnej výške všetkým študentom nezávisle od toho, kedy alebo na ktorý turnus sa prihlásili.

Situácia ohľadne koronavírusu je pre nás všetkých veľmi náročná. Robíme všetko pre to, aby sme zachovali Discover v čo najviac celistvej forme a vyhoveli čo najväčšiemu počtu študentov a študentiek. Ak máte tú možnosť Discover v tejto situácii podporiť, oceníme, ak sa rozhodnete nevyžadovať vrátenie poplatku alebo jeho časti. Vaša podpora nám pomáha s prípravou a organizáciou Discoveru, bez ktorej by sme neboli schopní pokračovať. Ďakujeme. 

 • Za akých podmienok poplatky nevraciate?

Poplatky nevraciame, pokiaľ sa sami rozhodnete nezúčastniť sa Discoveru. Ak sa rozhodnete účasť zrušiť, ste viazaní štandardnými storno podmienkami. Chápeme obavy z možných rizík spojených s tohtoročnou účasťou na Discoveri. Zdravie a bezpečnosť našich študentov a študentiek, ale aj organizačného tímu je našou najvyššou prioritou. Vytrvalo pracujeme na tom, aby sme Discover zorganizovali čo najbezpečnejšie a najzodpovednejšie.

 • Vráti sa mi celá suma, keď som sa prihlásil alebo prihlásila po 31.3 a Discover sa nebude konať?

Áno! Ak sa Discover neuskutoční z dôvodov nariadenia vlády alebo rozhodnutia organizačného tímu, poplatok vrátime v plnej výške všetkým študentom a študentkám, nezávisle na tom, kedy sa prihlásili.

 • Ostávam na rovnakom turnuse, ale môj vybraný kurz už nie je v ponuke. Nechcem preto ísť. Vrátite mi poplatok?

Ak sa váš turnus nezmenil, nemáte nárok na vrátenie poplatkov, a to ani v prípade, že vami vybrané kurzy sa neuskutočnia. Aj za bežných podmienok si vyhradzujeme právo na zmenu kurzov, rovnako ako aj vy máte možnosť meniť si kurzy až do začiatku do leta.


UHRÁDZANIE ŠTUDENTSKÝCH POPLATKOV:

 • Do kedy mám poplatok zaplatiť?

Inštrukcie ohľadom platenia poplatkov nájdete v emaili o prijatí. Pre študentov, ktorí sa prihlásia v júnovom kole prihlášok, bude potrebné poplatok zaplatiť do 15. júla. Všetky informácie dostanete emailom po vyplnení prihlášky. V prípade nejasností píšte na discover@discover.sk

 • Bojím sa, že sa Discover vôbec neuskutoční. Nechcem preto platiť poplatok. Aké mám možnosti?

Poplatok si môžete po dohode s koordinátormi študentov odložiť na Vami stanovený termín. Stačí napísať email na discover@discover.sk.

 

ORGANIZÁCIA TURNUSOV A PROGRAM

 • Aké budú preventívne opatrenia na jednotlivých turnusoch? 

Pravdepodobne budeme vyžadovať nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov a zvýšených hygienických opatrení (napr. pravidelná dezinfekcia povrchov). Zdravie a bezpečnosť našich študentov, študentiek a organizačného tímu je našou najvyššou prioritou. Neustále sledujeme pokyny českej a slovenskej vlády a bližšie informácie dodáme čo najskôr.

 • Bude nejaký medzinárodný turnus? 

Bohužiaľ nie tak, ako ho poznáme. Pre tento rok sme sa rozhodli obmedziť účasť medzinárodných študentov a študentiek. Český turnus v Sv. Jane má však v ponuke niektoré kurzy v angličtine. Celkový program bude ale po česky. Počítame s tým, že medzinárodný turnus obnovíme v plnej paráde opäť v roku 2021!

 • Prídu lektori, lektorky a organizačný tím zo zahraničia?

Áno. Samozrejme pokiaľ títo lektori, lektorky, organizátori a organizátorky nie sú v Česku alebo na Slovensku, zaviazali sa pred turnusmi stráviť dva týždne v dobrovoľnej domácej karanténe. Medzinárodný charakter, či už ide o národnosť, miesto štúdia alebo zamestnania nášho tímu, je dôležitou súčasťou Discoveru. V rámci prevencie sme sa rozhodli zaviesť karanténne opatrenia.

 • Zvažujete nejaké náhradné možnosti pre prípad, že by sa Discover vôbec nekonal?

Áno. Už od začiatku máme akčnú skupinu, ktorá neustále vyhodnocuje situáciu v Česku aj na Slovensku a prichádza s nápadmi na prípadný alternatívny program. Žiadne leto by nebolo úplné bez Discoveru. Budeme sa vždy snažiť sprostredkovať discoverácky zážitok ako najlepšie vieme a ako nám to daná situácia dovolí.