Filter by role:

Dom Miketa


Dominik Miketa odmaturoval na pražském gymnáziu Nad Kavalírkou a rozhodl se zkusit štěstí v Anglii. Čtyři roky strávil v Oxfordu studiem fyziky a filosofie za štědré podpory Bakala Foundation. Postupně si uvědomil, že ho nejvíc baví matematická a teoretická fyzika a své vzdělání si doplnil legendárním kurzem Part III Mathematics na University of Cambridge, k čemuž mu kromě Bakala Foundation dopomohlo i stipendium Martiny a Tomáše Krskových. Po úspěšném ukončení tohoto hororového zážitku nastoupil v říjnu 2016 na Imperial College London jako PhD student teoretické fyziky. Věnuje se lidovému tématu supersymetrických kvantových polí v třech a pěti dimenzích.
Ve volném čase vaří hodně kávy, učí se vegetariánské pokrmy, čte a poslouchá knížky a učí se znovu si hrát. Přemýšlí o společnosti a snaží se pochopit, proč jsou lidi tak hrozní. (Zrovna ty jsi ale fajn.) Na Discoveru bude učit počtvrté a zatímco loni měl na starosti výběr kurzů a lektorů, letos má čest celý Discover koordinovat.

Dominika Dudášová


Dominika navštevovala Gymnázium v Dubnici nad Váhom, kde sa prvýkrát stretla so Slovenskou debatnou asociáciou. Na Letnú akadémiu sa dostala práve vďaka SDA a tento rok sa jej zúčastní už siedmykrát. Po nástupe na vysokú školu sa začala venovať dobrovoľníctvu v SDA, kde dva roky fungovala v Mediálnom výbore. Počas druhého ročníka sa začala venovať organizácii Discoveru nielen v lete, ale počas celého roka. Dva roky sprostredkovávala komunikáciu medzi Discoverom a jeho účastníkmi. Tento rok bude pomáhať s prípravou a koordináciou turnusu.

Ak sa práve nevenuje príprave Discoveru, tak potom študuje logopédiu na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorá jej učarovala už na gymnáziu a každým rokom ju fascinuje viac a viac. Je v štvrtom ročníku a tému svojej diplomovej práce zamerala na poruchy hlasu, ktorým by sa po škole chcela aj venovať. V prípade, že nevyjdu, premýšľa ešte nad poruchami plynulosti reči alebo afáziami.

Koncom minulého druhého ročníka sa začala prostredníctvom portálu Logopedická šípočka venovať vytváraniu a udržovaniu študentskej logopedickej komunity. Na Discoveri bude tento rok učiť kurz Reč a komunikácia.

Ondřej Bajgar


Ondřej Bajgar vystudoval česko-francouzskou sekci pražského Gymnázia Jana Nerudy, odkud zamířil na britskou University of Warwick, kde se věnoval aplikované matematice, především modelování dopravních a biologických systémů, ale také třeba rozbíhání a provozování potravinového co-opu a pěstování zeleniny. Poslední dva roky pracuje pro IBM Watson na výzkumu umělých neuronových sítí, které učí rozumět lidskému jazyku. Ve volném čase rád běhá (s mapou či bez mapy), tancuje swing nebo pomáhá středoškolákům se rozvíjet v rámci Yoda Mentorship Programme. Na Discoveru již počtvrté povede kurz matematiky a bude také koordinovat jeden z československých turnusů.

Vašek Těhle


Vašek Těhle vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze a magisterský program rozvojové ekonomie na Oxfordské univerzitě. Následně rok pracoval jako výzkumný asistent Oxfordské univerzity v Ghaně a Etiopii, kde spolupracoval na rozvojových projektech Světové banky. Během studií strávil půl roku na stáži u Člověka v tísni a zároveň spoluzaložil a organizoval odnož lidskoprávního festivalu Jeden svět v Benešově. Nyní pracuje jako konzultant v mezinárodní poradenské firmě, kde minulý rok strávil rozjížděním nových projektů v Addis Abebě v Etiopii. Na letní akademii povede kurz rozvojových studií.

Vojta Indráček


Vojta vystudoval Multimédia v ekonomické praxi v Praze, ale k fotografické tvorbě se dostal již při studiu na gymnáziu. Po roce věnované různým pracovním projektům začal magisterské studium marketingu v Durhamu. V umělecké fotografii ho nejvíce baví architektura a minimalismus, ale v průběhu let měl možnost se věnovat různým fotografickým odvětvím. Je členem fotoklubu, se kterým se každoročně pořádá výstavy a účastní se několika soutěží. Během studia našel také zalíbení v tvorbě webů, které tvoří pro pár českých asociací.

Adam Lalák


Studoval na pražském gymnáziu Nad Alejí, avšak díky stipendiu HMC dokončil středoškolské vzdělání ve Skotsku. Obdržel bakalářský titul z filozofie a psychologie na univerzitě v Cambridge a poté magisterský titul z filozofie tamtéž. Nějakou dobu pracoval v Institute of Art and Ideas, který se zabýval popularizací filozofie a vědy, a nyní působí jako specialista na budoucnost evropské společnosti v globální marketingové firmě v Londýně. Publikoval řadu filozofických esejí o politice, vzdělání, umění a dalších tématech. Zajímá se o to, jak funguje lidská mysl, o vztah mezi vědou a uměním, či o dopad technologie na společnost. Na Discoveru povede kurz filozofie budoucnosti.

Adam Růžička


Adam Růžička se před lety vydal z třebíčského gymnázia do Anglie na Ardingly College jako stipendista HMC, kde také i odmaturoval. Poté chvíli studoval ekonomii a taky matematiku, než se rozhodl věnovat se naplno psychologii na brněnské Masarykově univerzitě. Po absolvování bakalářského studia znovu odešel za La Manche, kde získal magistra na londýnské UCL. Tamtéž taky zůstal a s podporou stipendia ESRC teď dělá výzkum v psychologii a kognitivní neurovědě se zaměřením na jazyk. Kromě výzkumu ho zajímá praktická etika a evoluční biologie. Rád běhá v noci v lese, hraje na kytaru a čte staré knihy. V Třebíči má dvě pokojové kytky jménem Estragon a Vladimír. Adam nemá oblíbenou barvu.

Anna Stejskalová


Anna Stejskalová vystudovala biomedicínské inženýrství na ČVUT v Praze. Díky stipendiu CEMACUBE pak pokračovala v magisterském studiu na Trinity College Dublin v Irsku a na Universitě Gronigen v Holandsku. V Irsku pracovala na vývoji materiálů, které pomáhají přerušeným nervům znovu růst. Jelikož jí tkáňové inženýrství přišlo fascinující, rozhodla se získat v tomto oboru víc zkušeností a studovat doktorát. V současné době je postgraduální studentkou na Imperial College London ve Velké Británii v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství. Tam vyvíjí materiály založené na DNA nanotechnologiích které podporují hojení ran které odmítají srůst. Ve velném čase ráda kouká na Netflix, chodí na kafe a cestuje.

Anna Vrtálková


Anna Vrtálková v současné době dělá doktorát z historie na Karlově Univerzitě, kde se zaměřuje na církevní dějiny středověku. Konkrétně ji pak velice zajímají otázky zbožnosti měšťanstva v době husitské. Historii vystudovala ovšem v Olomouci, kde se také začala angažovat v Mezinárodní asociaci studentů historie (ISHA) a dva roky se podílela na jejím chodu. Počátkem roku 2017 si odskočila od středověku (byť dizertaci se jistě pilně věnuje) a na FF UK pracuje na projektu COURAGE, kde zkoumá kulturní disent v bývalém Československu a je součástí mezinárodního týmu, který mapuje sbírky, které se k tomuto tématu vztahují, a to po celém světě. Jinak ráda cestuje, tančí (americký blues) či hraje larpy. V posledních letech také přičichla k edukační činnosti v rámci lektorování vzdělávacích workshopů pod hlavičkou organizace Post Bellum.

Bára Spáčilová


Barbora Spáčilová studovala politologii na Vídeňské univerzitě, v současnosti pracuje v konzultační firmě zaměřené na datovou analýzu. Fascinuje jí, jak data dokážou dávat do rukou silný nástroj k rozhodování ve vědě i v podnikání a jejich využití dokáže transformovat dlouho zajeté "koleje". Ve volném čase se zajímá o blockchainové technologie a letectví. Na Discover jede Barbora po čtvrté. Před lety ji učarovala atmosféra mladého kolektivu, kde studenti nejen poznávají svět kolem sebe na povrchu, ale kde z nich přímo číší nadšení k pochopení souvislostí a rozvíjení kritického myšlení.

Eliška Remešová


Eliška Remešová vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze, strávila část studie na Universitě de Autonóma v Madridu a účasnila se mezinárodních projektů studentů psychologie v Innsbrucku. Pracovní zkušenosti získala z mezinárodních společností, jak interně, kde zodpovídala za rozvoj zaměstnanců a řízení změn v rámci restrukturalizace společnosti, tak externě jako business konzultant, facilitátor a trenér. Na letní akademii se bude věnovat kurzu psychologie, praktickému využití psychologie pro posilování vlastního zdraví a pohody, a bude studentům k dispozici v individuálních koučovacích setkáních. Učí se pravidelně číst, miluje červené víno a zmrzlinu.

Hana Draslarová


Hana Draslarová vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v doktorském studiu, a během studia absolvovala též roční studijní pobyt na University of Kent. V současnosti působí jako interní doktorandka na Katedře politologie a sociologie Právnické fakulty UK a intenzivně se věnuje fakultnímu programu Street Law (www.streetlaw.eu), jehož cílem je předávat právní znalosti a dovednosti především neprávníkům. V rámci něj tak právo učila nejen na středních školách, ale také například děti z dětského domova nebo účastníky romského letního tábora. Vedle výuky práva na fakultě učila též výběrový seminář práva na gymnáziu Nový PORG, dlouholeté zkušenosti má pak též z právní praxe (především z advokacie a mimosoudního řešení spotřebitelských sporů). V rámci letní školy by ráda vedla kurz práva pro všechny, ať už o studiu práva uvažují či se jen s právem chtějí blíže seznámit.

Hana Krutinová


Hanka studuje na Přírodovědecké fakultě UK doktorský program Biochemie. Zároveň pracuje v Laboratoři patofyziologie rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Zabývá se rostlinnými patogeny a obrannými reakcemi rostlin. Půl roku pracovala v The Sainsbury Laboratory v Norwichi ve skupině Cyrila Zipfela na problematice rostlinných membránových receptorů. Ráda hovoří s lidmi o GMO. Mimo laboratoř se věnuje scénickému tanci, pěstování kytek, LARPům a cestování.

Ivana Ivanová


Ivana po dokončení 8-ročného gymnázia v Žiari nad Hronom odišla študovať na Fakultu sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, kde dokončila bakalára z medzinárodných vzťahov a európskych štúdií a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu. Popri škole sa dlhodobo venuje vzdelávaniu a práci s deťmi - či už cez aktivity pre stredoškolákov, ktoré organizuje Kolégium Antona Neuwirtha, spoluprácu s Kanceláriou verejného ochrancu práv alebo pôsobením ako junior ambasádor pre UNICEF. Z mimoškolských aktivít ju však najviac zaujalo debatovanie. V súčasnosti pôsobí ako aktívna debatérka v debatnom klube v Brne, spoluorganizovala viacero vysokoškolských turnajov, chodí rozhodovať slovenskú stredoškolskú debatnú ligu, lektoruje debatné aj rozhodcovské semináre, angažuje sa vo výbore pre stredoškolský debatný program.. Na letnej akadémii povedie kurz debatovania.

Jakub Kobela


Jakuba všetci poznajú skôr pod prezývkou Kobi. Vyštudoval sociológiu na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity a už niekoľko rokov pracuje pre Slovenskú debatnú asociáciu. Momentálne pracuje ako rozvojový koordinátor debatného programu. Navštevuje debatné kluby, monitoruje ich chod a tvorí pre ne metodické materiály. Venuje sa tiež fundraisingu a medializácii SDA. Popri práci tiež lektoruje kurzy argumentácie a kritického myslenia pre niekoľko organizácií a škôl. Vo voľnom čase si rád zašportuje, pozrie dobrý film či prečíta nejaký ten komix.

Jan Hořeňovský


Ahoj, jmenuji se Honza a pátým rokem studuji Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během studia jsem prošel ministerstvy spravedlnosti a školství, obvodním soudem, neziskovou právní poradnou a advokátní kanceláří. Mojí skutečnou láskou však není platné právo, nýbrž právní teorie, právní filosofie a ústavní právo, které jsem se měl možnost učit od profesora Jana Kysely (kterého možná znáte z televize) jako jeho tzv. pomvěd (pomocný vědecký pracovník). Akademicky se pak věnuji vztahu soudů a politiky, lidské důstojnosti, procesu rozhodování na ústavním soudu nebo právu z pohledu psychologie. Na tato témata mi vyšly dva odborné články v recenzovaných časopisech, jedna kapitola v kolektivní monografii, čtyři příspěvky ve sbornících a čtyři práce v soutěži studentské vědecké odborné činnosti. Vyjma odborných aktivit rád chodím po horách na dlouhé výlety, hraji volejbal, fotbal a tenis, a věnuji se čas od času tibetské meditaci.

Jan Indráček


Honza vystudoval obor moderní historie (aneb od pádu Říma dál) na Balliol College v Oxfordu. Po ukončení studia začal pracovat jako konzultant v McKinsey & Company, kde i dnes pracuje. V McKinsey pracoval pro řadu velkých soukromých společností v sektorech IT, telekomunikací nebo ocelářství a práce ho zavedla nejen do koutů Československa, ale i třeba Indie nebo Jižní Afriky. Honza strávil rok připravováním kurikula středoevropských studií na LEAF Academy, kde rok učil předměty Social Studies a AP Comparative Government and Politics. V minulosti se podílel na vedení turnusů a organizaci Discoveru.

Jirka Lhotka


Jirka Lhotka studuje letos posledním ročníkem bakaláře v Computer Science na Cambridge, k čemuž se rozhodl právě po účasti na Discoveru v létě 2014. Jelikož ještě při přihlašování na vysoké školy dumal i nad tak odlišnými obory jako PPE (Philosophy, Politics and Economics), rád by ukázal krásy Computer Science i lidem, které by ji nikdy studovat nenapadlo. Po skončení vysoké školy se rozhoduje mezi kariérou ve vědě a v mezinárodní konzultační společnosti, kde po druháku pracoval jako stážista.

Ve svém volném čase rád sportuje, tráví čas s přáteli a organizuje nejrůznější věci - na střední s kamarády založil studentskou konferenci PORGMUN, nyní se věnuje vedení Česko-slovenského spolku v Cambridge. Kromě Discoveru si letos plánuje splnit svůj dlouhodobý sen a jet na několik měsíců surfovat do Portugalska.

Jiří Daniel


Jiří Daniel po ZŠ v USA zamířil do rodné Prahy na přírodovědnou sekci Gymnázia Jana Nerudy. Zájem o světovou politiku jej přitom jakožto stážistu zavedl na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, láska k motorismu pak do české redakce časopisu Autocar. Odmalička jej však fascinovaly firmy a finanční trhy, a proto vystudoval londýnskou Cass Business School, kde působil mj. i jako místopředseda dozorčí rady svazu studentů. Po třech letech práce auditora se zaměřením na private equity firmy nyní přechází do role specialisty na oceňování investic v rámci divize transakčního poradenství, taktéž u EY. Zároveň je členem týmu zkoumajícího FinTech sektor, kde mj. přednáší společníkům i klientům firmy o blockchainu. Ve zbývajícím volném čase se rád dále vzdělává, sleduje zprávy přes Bloomberg či Reuters, čte a poslouchá heavy metal. V neposlední řadě rád poznává svět – kromě cestování měl zatím možnost také pracovat s příslušníky 33 národností ze šesti světadílů.

Jiří Nádvorník


Studoval jsem umělou inteligenci na matfyzu. Založil jsem neziskovku Spolek pro efektivní altruismus, ve které se snažíme vymyslet nejlepší způsoby pomoci lidstvu. Nyní například zakládáme s Akademií věd výzkumný institut, kde se budou zkoumat rizika vyhynutí lidstva, s důrazem na riziko ze silné umělé inteligence. Mimo to už několik let organizuji pražský kroužek příznivců racionality (lesswrong).

Juraj Kačúr


Debatovanie na strednej škole ho po maturite na gymnáziu v Humennom priviedlo do komunity v Brne, kde na Masarykovej univerzite vyštudoval na bakalárskom stupni politológiu a hospodársku politiku. Ďalej tam pokračoval s magisterským štúdiom politológie, ktorého časť strávil na viedenskej Universität Wien. Venoval sa najmä teóriám demokracie, kvalite demokracie a nerovnosti v reprezentácii. Pracoval v prezidentskej kampani, v politickej strane a v neziskovke so zameraním na výskum kvality štátu a vládnutia.

Klára Keharová


Klára je psycholog, lektor, kouč a terapeut. Je pro ní důležité přistupovat ke všemu a všem otevřeně a poskytovat jim bezpečný a důvěryhodný prostor, a to hlavně v rámci její soukromé poradenské a terapeutické praxe. Baví jí získávání zkušeností prostřednictvím zážitku a sebepoznání, a proto se snaží tyto prožitkové metody přinášet i do oblasti lidských zdrojů jako interní lektor. Kromě psychologické práce se aktuálně věnuje využití metod vizualizace v každodenní práci - ať už jako vizuální poznámky - sketchnoting, nebo jako prostředek ke kreativnímu myšlení - myšlenkové mapy apod.

Klára Vajnerová


Že příběhy nad námi mají nezpochybnitelnou moc si Klára uvědomila, když jí jako dítěti máma poprvé přečetla Sedmero krkavců. Týden nespala, ale naléhala, ať jí to rodiče předčítají každý večer. Od té doby je závislá na opojném pocitu, který v člověku vyvolá jen dobrá kniha. Postupem času chtěla víc, než se jen nechat vyprávěním okouzlovat - chtěla přijít na to, jak ta kouzla fungují. Odjela studovat v rámci OSF do Kalifornie, po skončení gymnázia studovala krátce na DAMU, pak přesedlala na anglicky psanou literaturu a překladatelství. Literaturu studovala i u protinožců, kde ji ohromila kultura příběhů aboridžinců.

Kristýna Šťastná


Kristýna Šťastná absolvovala pražské gymnázium Voděradská a hned po maturitě se vrhla do studií francouzské a anglické literatury a jazyka na FF UK. Během studií strávila 3 měsíce na stipendijním pobytu v Saumuru a rok na Erasmu ve Štrasburku. Ačkoliv literatura je a vždy bude nedílnou součástí jejího života, nyní studuje na 3. lékařské fakultě v Praze. Pracuje v Knihovně Václava Havla, kde se věnuje především archivní činnosti. Má zkušenosti s výukou angličtiny a francouzštiny, příležitostně také vede kurzy jógy. Ráda tančí, běhá a peče, nejspokojenější však je, když spolu s přáteli nazuje pohorky a jen tak brouzdá po světě.

Laureen Höllge


Laureen Höllge se po ukončení studia na Gymnáziu Budějovická vydala na Yale-NUS College v Singapuru, kde vystudovala Urban Studies. V rámci svého oboru se zajímá o studium ideologií skrze plánování a fungování města a o alternativy ke kapitalismu. Zároveň se během studia věnovala tématu tzv. pražské kavárny a rozdělené společnosti a následně si pro kvalitativní výzkum těchto témat udělala etnografickou pouť napříč celým Českem. Má zkušenosti z rozvojové práce v Laosu, městského plánování v Chile a práce na strategii změny českého vzdělávacího systému pro Učitele naživo. V Praze bude nyní pracovat pro jednu mezinárodní poradenskou firmu. Ve volném čase se věnuje četbě, meditaci a umění. Na Discoveru povede kurz o městě a moci.

Lucia A. Valíková


Počas stredoškolského štúdia si vyskúšala život vo Francúzsku, kde sa naučila žiť podľa hesla La vie est belle. Jej ďalšie kroky viedli na Veterinární a farmaceutickú univerzitu v Brne, kde si plní sen a študuje veterinárne lekárstvo. Popri tom sa venuje výskumu v International Clinical Research Center v spolupráci s Mayo clinic ako súčasť výskumného tímu z oblasti intervenčnej kardiológie, srdečných arytmií a terapie Huntingtonovej choroby. V rámci výskumu CEITEC skúma RNA vírus u delfínov. Podielala sa na vývoji veterinárneho diagnostického softwaru a na svojej alma mater pôsobí aj ako Local Veterinary Public Health Officer. Absolvovala mnohé zahraničné pobyty a stáže, najnovšie sa teší na štáž v Kanade. Je jedným z organizátorov benefičných seminárov na podporu ohrozených wildlife zvierat a v spolupráci s Veterinármi bez hraníc pomáha ľuďom v hmotnej núdzi so základnou veterinárnou starostlivosťou ich štvronohých spoločníkov. V budúcnosti by sa rada venovala veterinárnej chirurgii malých zvierat a onkologickému výskumu. Má rada umenie vo všetkých formách, baví ju debata a joga.

Martin Hájek


Martin vytváří 4. rokem hry jako designer ve společnosti Bohemia Interactive. Z původního elektromechanika začal studovat historii a český jazyk a literaturu na Masarykově Univerzitě v Brně, odkud má bakalářský titul. Miluje propojení humanitního zaměření s technickými schopnostmi, na kterých staví interaktivní zážitky, takže se zabývá množstvím disciplín od scénáristiky po programování.

Martin Krištien


Po absolvovaní IB (International Baccalaureate) programu som išiel študovať informatiku do Edinburgu. Počas štúdia som získaval pracovné skúsenosti formou stáží na Slovensku aj v zahraničí. Po štyroch rokoch potu a krvi som úspešne získal titul bakalára počítačových vied. Momentálne študujem v rámci integrovaného (magister+doktorát) programu v Edinburghu. Popri štúdiu sa venujem stavaniu Hyperloopu ako člen univerzitného tímu súťažiaceho v SpaceX Hyperloop Pod Competition.

Matus Divéky


Matúš Divéky skončil International Baccalaureate program na Gymnáziu Jura Hronca, po ktorom nastúpil na Univerzity College London, kde študoval odbor Chémia. Počas jeho Master studies sa venoval fyzikálnej chémií, konkrétne spektroskopii biologických chromofórov. Vrámci jeho štúdia absolvoval rok v zahraničí – na University of British Columbia vo Vancouvri, v Kanade. Momentálne robí PhD v odbore Aerosols and Nanoscience na ETH v Zurichu.

Matúš Kurian


Matúš je absolventom Gymnázia Šrobárova v Košiciach. Po gymnáziu odchádza do Prahy študovať teoretickú fyziku. Po piatich rokoch tuhého boja a občasnej snahy obhajuje záverečnú prácu s tematikou klasického chaosu vo fyziky jadra. V poslednom roku štúdia v Prahe začína s akademickou debatou.

Matúš si nedá pokoj a pokračuje v postgraduálnom štúdiu teoretickej fyziky. Po niekoľkých rokoch odchádza do Bratislavy, kde pôsobí ako učiteľ angličtiny a teórie poznania na Gymnáziu Jura Hronca. Zúčastňuje sa dobrovoľníckeho projektu v Ladaku v severnej Indii a z nedostatku pohybu začína behať maratóny. Na rok odchádza do Johannesburgu učiť fyziku a vedecký výskum na African Leadership Academy. Po deviatich rokoch dokončuje doktorát z teoretickej fyziky. Stáva sa členom tímu LEAF, kde sa venuje najmä budúcej LEAF Academy. Po jej otvorení pracuje v role tímlídra prírodovedných, technických a matematických predmetov a učí vedu, fyziku, štatistiku a fyziku. Popri tom trochu šermuje nemeckým dlhým mečom.

Matěj Kohár


Rodák z Oravy, v súčasnosti doktorand na Ruhr-Universität Bochum v Nemecku. Venujem sa filozofii kognitívnej vedy, vzrušujúcemu odvetviu, ktoré úzko súvisí s psychológiou, lingvistikou, neurovedou, a umelou inteligenciou. Zároveň sa zameriavam na príbuzné odvetvia - filozofiu mysle, všeobecnú filozofiu vedy, a metafyziku. V minulosti som študoval vo Veľkej Británii, na univerzitách v Exeteri a Edinburghu. Okrem filozofie sa zaujímam o fantazijnú literatúru, politiku, debatovanie, argumentáciu a rétoriku. Tajne by som sa chcel naučiť hrať na trúbku, ale zo súcitu k susedom sa na to neviem odhodlať.

V minulosti som sa ako lektor zúčastnil Discoveru trikrát - raz v kurze Debata pre pokročilých a dvakrát v kurze Analytickej filozofie. Vďaka skúsenostiam nadobudnutým v magisterskom a doktorandskom štúdiu, ako aj vďaka tomu, že som strávil jeden školský rok ako učiteľ na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave verím, že sa tento rok bude môj kurz lepší než kedykoľvek predtým.

Michaela Nováková


After graduation from a grammar school in Brno, Míša left to study Government and German Studies at Cornell University in USA. She also took advantage of a study abroad program at Oxford, where she focused for a year on Politics in Europe and on studying some of her favorite political theory authors. She likes to spend her spare time by travelling or reading, and she loves art, which she pursues both actively - by painting with oils - and passively - everywhere she goes, she visits art galleries first. After her graduation in May, she would like to pursue legal studies in USA and eventually become a lawyer. She is also passionate about mentoring and helping talented high school students succeed - she is a coordinator of Yoda Mentorship Programme and a member of Unimak (formerly Oxbridge Admissions).

Michal Števove


Michal Števove sa po štúdiu International Baccalaureate Diploma na Gymnáziu Jura Hronca rozhodol študovať Arts and Sciences na University College London. Ešte počas IB ho viedla láska k vzdelaniu ku účasti na rôznych súťažiach a aktívnemu debatovaniu. Michal spolupracoval s SDA ako spoluorganizátor BSDC 2014, člen výboru stredoškolského debatného programu a debatný rozhodca. V Londýne sa zameriava na biznis a vedeckú komunikácia. Toho roku je na výmene na McGill University, Montreal v Kanade, kde sa snaží pochopiť ako sa ľudia rozhodujú a ako im pomôcť aby sa rozhodovali lepšie. Popri škole Michal športuje, mentoruje stredoškolákov a dovzdeláva sa na EdX. Vo voľnom čase najradšej číta, a to hlavne o technológiach, vede a súčasnej politike. Jeho najväčšou slabinou je manga, ktorej čítaniu nedokáže nikdy odolať. Na Discoveri bude učiť kurz Problem Solving.

Mária Šuhajdová


Pochádzam z Bánoviec nad Bebravou kde som zmaturovala na 4. ročnom gymnáziu a následne odišla do Prahy splniť si svôj velký sen – vyštudovať medicínu. Medicína pre mňa predstavuje jedinečné spojenie vedy, techniky, prírody, etiky a neustáleho pokroku a ja som proste vždy chcela byť súčasťou tohto živého systému. Momentálne som piatačka na 3. lékařské fakultě UK a po skočení štúdia by som sa rada venovala gynekológii a pôrodnictvu a tak sa snažím nabrať skúsenosti stážami na operačných a pôrodných sáloch a ambulanciách. Okrem toho k môjmu životu neodmyslitelne patrí šport najmä beh a túlenie sa po horách. Kedysi som tiež aktivne plávania, hrala hádzanú a volejbal. Dnes si rada zahrám pre radost a vediet krúžok plávania pre deti.

Ondřej Dočkal


Po studiu ekonomie na University of Cambridge začal Ondra pracovat jako konzultant v Boston Consulting Group. V BCG se zaměřuje především na technologie – z počátku na kybernetickou bezpečnost, ale později radil například Bangladéšské vládě s elektrifikací země. Vytváří vlastní elektronickou hudbu, má rád běhání, veslování, kreslení.

Ondřej Schutz


Ondrej sa po absolvovení gymnázia so zameraním na matematiku rozhodol ísť študovať do Brna. Na Masarykovej univerzite vyštudoval medzinárodné vzťahy a politológiu. Počas štúdia sa venoval napríklad regiónu Blízkeho východu, režimu jadrových zbraní, národnej identite, ale jeho hlavným záujmom bola vláda a demokracia v krajinách, ktoré sú rozdelené medzi viacero znepriatelených skupín. Medzi rokmi 2012 - 2015 sa podieľal na organizácii Masarykových debát - verejných debát odborníkov o dôležitých otázkach súčasnosti. Dnes okrem práce v obchodne marketingovej firme venuje všetok svoj voľný čas súťažnej a akademickej debate - rozhoduje Slovenskú debatnú ligu, vedie debatný klub na Masarykovej univerzite a dva roky trénoval slovenskú reprezentáciu na Majstrovstvách sveta v debatovaní.

Petr Hanák


Pátým rokem studuji na 3. lékařské fakultě Karlovy Univerzity. Lékařem jsem se chtěl stát už od dětství hned poté, co mě přešlo létání v raketoplánech, a místo brouzdání po hvězdách bych nyní rád pomáhal lidem. Svému oboru se snažím přiblížit stážemi v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení. Loňského roku v říjnu jsem se zúčastnil humanitární pomoci v Keni a letošní zimní semestr trávím v Německu na Friedrich-Schiller-Universität Jena v rámci programu Erasmus. V budoucnu bych se chtěl věnovat oboru se širším zaměřením – zvláště mě láká pediatrie či vnitřní lékařství. Volný čas nejraději trávím v přírodě, sportem či četbou. Mám radost z nových zkušeností. Baví mne dozvídat se o světě kolem nás i v nás a rád se v nich občas ztratím.

Petra Karlová


Petra vystudovala architekturu na pražské UMPRUM, studium si zpestřila stáží v oboru Visual and Critical Studies na newyorské School of Visual Arts. Působí jako architektka v atelieru Asimetr a Norm-a architekti, v rámci platformy-galerie Norm-a space se podílí na vzniku architektonicky zaměřeného programu od přednášek po výstavy a workshopy. Prostředí UMPRUM, kde se úzce stýkají architektura, umění a jejich teoretická studia, podpořilo její přemýšlení o architektuře v širším měřítku, zahraniční stáž dala nahlédnout do amerického způsobu výuky a jejich kulturního kontextu. Tyto přístupy se snaží uplatňovat v architektonické praxi a nepodléhat skepsi, když klienta zajímá jen cena za metr čtvereční a trendy z časopisů a úřady splnění tisící a první normy. Ve volném čase utíká do hor.

Richard Šarišský


Rišo študoval politiku, filozofiu a ekonómiu na University of Warwick s ročným pobytom na University of Monash v Melbourne. Potom pokračoval štúdiom ekonómie na University of Cambridge. Záujem o inovatívne firmy a biznis ho priviedol k stážam vo venture capital fonde LRJ Capital a equity crowd-investičnej platforme Crowdberry. Najviac ho bavia rozhovory so zaujímavými ľuďmi.

Sofie Sticzayová


Sofie vystudovala Gymnázium Jana Keplera, divadelní produkci na pražské DAMU a nyní je tamtéž studentkou režie alternativního divadla. Zabývá se divadlem, které testuje hranice klasického divadla a zkoumá jeho samotnou podstatu. Během svého studia produkovala představení s pacienty psychiatrické nemocnice, pro festival scénografie na 10 dní obydlela nevyužívanou budovu v centru Prahy a nebo se účastnila projektu ve spolupráci s londýnskými imigranty. Nyní se nastěhovala do starého vrakoviště, které se svépomocí snaží proměnit v kutlurní centrum s důrazem na ekologickou stopu. V místě nabízí kreativní rezidence a symposia v extrémních podmínkách a podporuje kreativitu v každodenní aktivitě. Ráda experimentuje a jezdí na kole.

Tereza Růžičková


Tereza Růžičková vystudovala Experimentální psychologii na Univerzitě v Oxfordu a baví ji lidský mozek a duševní zdraví. Při prvním roce na Oxfordu vypustila duši, načež založila neziskovou organizaci Nevypusť duši, aby si to pořád připomínala. Tato neziskovka se věnuje snižování stigmatu okolo psychiatrických onemocnění a vzdělávání studentů v duševní zdravovědě. Pracovně se Tereza věnuje výzkumu v kognitivní psychiatrii. Na Discoveru povede kurz Neurovědy. Ráda tančí, vaří a tančí, zatímco vaří.

Tomáš Sakál


Hovorím okrem angličtiny aj bulharsky a čínsky. Študujem informatiku na Masarykovej univerzite a moja bakalárka je o algoritme na optimalizáciu nákladov jedného malého českého operátora. Rád sa zapájam do akademického debatovania a mám za sebou dve politické stáže – jednu vo Washingtone, druhú v Európskej komisii. Po predávaní v AIESECu a pestrej práci pre malú brnenskú software firmu v oblasti školstva som zakotvil v Exponei ako konzultant, kde sa hrám s dátami a programujem. Mám bezostyšne rád zaujímavé otázky, víkendové výlety do zahraničných miest a House of Cards.

Zuzana Olšinová


Zuz Olšinová po skončení International Baccalaureate programu v Bratislave išla študovať do Škótska. Najprv študovala rok na University of Glasgow, venovala sa sociológii, dejinám umenia a keltským štúdiám. Potom prešla na Queen Margaret University v Edinburghu, kde začala so štúdiom odboru psychológie a sociológie a následne prestúpila do novootvoreného odboru Public Sociology (niečo ako aplikovaná sociológia). V rámci svojej bakalárky strávila pár týždňov v osade Stará Ľubovňa-Podsadek a robila tam komunitný projekt. Zaujíma ju najmä rasizmus, environmentalizmus, sociálne nerovnosti, feminizmus, ale aj umenie. Veľa času trávi v čajovniach, rada tancuje a spí. Po skončení štúdia si chce postaviť hobití domček a skúsiť zmysluplne pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, tak, ako to potrebujú.

Michal Bída


Michal Bída vystudoval obor umělá inteligence na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia se zabýval vývojem počítačových her, kde se soustředil především na vývoj rozhodovacích algoritmů pro virtuální agenty - počítačem řízené postavy pohybující se v počítačových hrách. Spolu s kolegy vytvořil platformu Pogamut pro rychlé prototypování umělé inteligence v počítačových hrách. V roce 2013 začal pracovat ve výzkumné laboratoři Watson Research & Development v IBM v Praze, kde se podílí na vývoji dialogových systémů a inteligentních algoritmů pro jednu z komponent systému IBM Watson. V rámci svého doktorátu se věnoval studiu umělých emocí a jejich využití v počítačových hrách ke zvýšení uvěřitelnosti virtuálních agentů pohybujících se v sociálních a jinak dramaticky vypajtých situacích.