Tento rok opět organizujeme dva česko-slovenské a jeden mezinárodní turnus. Informace o přihláškách na mezinárodní turnus najdeš na anglické verzi této stránky. Aby byl mezinárodní turnus skutečně mezinárodní, počet míst pro české a slovenské uchazeče je velmi omezený. Pokud tě ale nepřijmeme na mezinárodní turnus, můžeš v následujícím měsíci poslat přihlášku na československé turnusy. (V jednom okamžiku můžeš mít odeslanou přihlášku jen na jeden turnus.)

Kdo se může přihlásit?

Studenti a studentky všech českých a slovenských středních škol s rokem maturity od 2018 do 2021 (2022 pro bilingvní gymnázia), kteří mají:

– hlubší zájem o témata, kterým se věnují naše kurzy,
– vůli věnovat čas přípravě před letní akademií, včetně přečtení asi 100 stran textu
– schopnost projevit vlastní názor a ochotu vyslechnout názory ostatních

O úspěchu přihlášky nerozhodují

– známky ve škole,
– to, jestli jste se již dříve akademie účastnili
– zda si můžete dovolit zaplatit účastnicky poplatek
– zda přihlášku vyplníte v češtině a nebo ve slovenštině

Průběh výběru

Účastníky vybíráme na základě dvou krátkých esejí. Přihlášky přijímáme od otevření přihlašovacího období od února až dokud nenaplníme kapacitu. Čím dříve se přihlásíte, tím větší šanci máte na přijetí. Vždy na začátku měsíce zhodnotíme všechny přihlášky, které jsme v předcházejícím měsíci obdrželi.

Zájemcům následně pošleme e-mail o přijetí, nepřijetí a nebo umístění na čekatelskou listinu. Neúspěšní uchazeči mohou své přihlášky přepracovat a přihlásit se znovu.

Poplatek

Letní akademie Discover je sice nezisková aktivita, ale i tak něco stojí. Kromě Tvého ubytování, stravy a pomůcek potřebujeme zaplatit i propagaci, administrativu a náklady členů organizačního týmu, včetně jejich přípravy a cesty. Nikdo z organizátorů nedostává honorář. Když jsme vydělili všechny náklady očekávaným počtem účastníků, dostali jsme se k sumě 220 eur.

Můžeš si vybrat ze tří možností:

 1. CHCI A MŮŽU ZAPLATIT PLNOU SUMU (220 ). 220 eur pokrýva Tvé ubytování, stravu i ďalší náklady na celý týden a jeho přípravu. Ničc víc a nic méně.
 2. NEMŮŽU SI DOVOLIT PLNOU SUMU (160 € a méně). Chceme, aby byl Discover co nejrozmanitější a věříme, že přístup ke vzdělávání nemá být určený hloubkou peněženky. Na stránce s esejemi nám prosím otevřeně popiš svou situaci a my se budeme snažit vyjít Ti vstříc. Všechno, co napíšeš, zůstane úplně důvěrné. Každy rok máme desítky účastníků, kteří by si to bez snížení poplatku nemohli dovolit, a můžeš mezi nimi být i Ty!
 3. MŮŽU PŘISPĚT, POMŮŽE-LI TO(250 € a více).  Můžeš přispět na to, aby se Discover rozvíjel intenzivněji, aby se organizační tým mohl lépe připravit, a abychom mohli realizovat svoje rozvojobé plány. Příspěvky nad hladinu účastnických poplatků využijeme zejména na stipendijní fond, který umožní účast dalším mladým lidem, jejichž rodiny si ji nemohou dovolit.Môžeš prispieť k tomu, aby sa Discover rozvíjal intenzívnejšie, aby sa organizačný tím vedel lepšie pripraviť, a aby sme mohli realizovať naše rozvojové plány. Príspevky nad hladinou účastníckych poplatkov využijeme najmä na štipendijný fond, ktorý umožní účasť ďalším mladým ľuďom, ktorých rodiny si ju nemôžu dovoliť.

Nenechte se odradit od podání přihlášky, pokud se obáváte, že nebudete schopni zaplatit ani jeden z možných poplatků. Přihláška je zadarmo a máme vyčleněné prostředky na snížení poplatku v odůvodněných případech. Stačí, pokud nám pravdivě popíšete svojí finanční situaci. uvědomujeme si, že jde o citlivé údaje, ale na to, abychom byli schopni tvoji žádost vyhodnotit co nejlépe, prosíme, abys uvedl povolání svých rodičů (příjmy neuváděj), případně rodinnou situaci (např. počet sourozenců, starost o starého rodiče, …) nebo neočekávané výdaje, které se vyskytly (nebo vyskytnou) v poslední (resp. nejbližší) době. Můžete nám důvěřovat, že tyto informace nebudeme šířit.

Úspěšné uchazeče vyzíváme, aby uhradili poplatek na účet Slovenské debatní asociace, detaily najdete v sekci Pro přijaté. Kdo do stanoveného termínu poplatek neuhradí, případně se nedohodneme na odkladu, uvolňuje svoje místo na letní akademii.

Vyplnění přihlášky

Na přihlášení použij formulář v odkazu níže. Soustřeď svou pozornost zejména na dvě esejové otázky. Naším cílem je zjistit, jak přemýšlíš a prezentuješ svůj názor. Vyber si z nabídky otázku, která je Ti nejbližší, a odpověz tak, aby ses nám představil v co nejlepším světle.

Na prihlásenie použi formulár v odkazu nižšie. Sústreď svoju pozornosť najmä na dve esejové otázky. Naším cieľom je zistiť, ako premýšľaš a prezentuješ svoj názor. Vyber si z ponuky otázku, ktorá je Ti najbližšia, a odpovedz tak, aby si sa nám predstavil v čo najlepšom svetle.

Esejové otázky jsou tyto:
 1. Kterou osobnost dnešní doby považuješ za lídra a proč?
 2. Vyber si jednu z těcthto otázek?
  1. Je rodová (gendrová) rovnost dosáhnutelná? Zaujmi stanovisko.
  2. Je genetické inženýrství nadějí lidstva, nebo nemorální podnik, který by měl byť zakázán? Zaujmi stanovisko.

Limit pro každou esej je 200 slov.

Abys měl lepší představu o tom, co očekáváme od přihlášky, dáváme k nahlédnutí ukázkovou esej. Chceme zdůrazniť, že žádná otázka nemá správnou odpověď a cesta je v tomto případě mnohem důležitější než cíl.

Počet míst na letní akademii je omezený a naším záměrem je vybrat uchazeče, kterým bude nejvíce k užitku a kteří budou zároveň schopni nejvíce přispět k jejímu celkovému úspěchu.

Držíme palce!

Prihlásit se můžeš na stránce Registrace.

Přihlašování

Tento rok máme tři deadliny:

 • Pro Early Birds: od 1.3 do 31.3.2018 (oznámení o přijetí ti přijde do 15.4)
 • Pro Strategists: od 1.4 do 30.4. 2018 (oznámení o přijetí ti přijde do 15.5)
 • Pro Procrastinators: od 1.5 do 31.5.2018 (oznámení o přijetí ti přijde do 15.6)
 • Pro Latecomers: od 1.6. do 17.6.2018 (oznámení o přijetí ti přijde do 30.6.)