Prihláška

Prihlášky na Letnú akadémiu Discover 2017 sú už uzavreté.

Tento rok organizujeme dva česko-slovenské a jeden medzinárodný turnus. Informácie o prihláškach na medzinárodný turnus nájdeš na anglickej verzii tejto stránky. Aby bol medzinárodný turnus skutočne medzinárodný, počet miest pre českých a slovenských uchádzačov je veľmi obmedzený. Ak ale nebudeš prijatý na turnus medzinárodný, môžeš v nasledujúcom mesiaci poslať prihlášku na československé turnusy (v jednom okamihu môžeš mať odoslanú prihlášku iba na jeden turnus)

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti a študentky všetkých českých a slovenských stredných škôl s rokom maturity od 2017 do 2020 (2021 pre bilingválne gymnázia), ktorí majú:

O úspechu prihlášky nerozhodujú:

Priebeh výberu

Účastníkov vyberáme na základe dvoch krátkych esejí. Prihlášky prijímame od otvorenia prihlasovacieho obdobia od februára až pokiaľ nenaplníme kapacitu. Čím skôr sa prihlásite, tým väčšiu šancu na prijatie budete mať. Vždy na začiatku mesiaca zhodnotíme všetky prihlášky, ktoré sme v predchádzajúcom mesiaci dostali.

Termíny pre tento rok sú:

Po týchto dátumoch môžu byť niektoré turnusy plné, a preto ti nemôžeme zaručiť
účasť na Tebou zvolenom turnuse.

Záujemcom následne pošleme email o prijatí, neprijatí alebo umiestnení na čakaciu listinu. Neúspešní uchádzači môžu svoje prihlášky prepracovať a prihlásiť sa znova.

Poplatok

Účastnícky poplatok má dve úrovne:

Nenechajte sa odradiť od podania prihlášky, ak sa obávate, že neviete zaplatiť ani jeden z možných poplatkov. Prihláška je zadarmo, a máme vyčlenené prostriedky na zníženie poplatku v odôvodnených prípadoch. Stačí, ak nám pravdivo opíšete svoju finančnú situáciu. Uvedomujeme si, že ide o citlivé údaje, ale na to, aby sme vedeli tvoju žiadosť vyhodnotiť čo najlepšie prosíme, aby si uviedol povolania svojich rodičov (neuvádzaj ich príjmy), prípadne rodinnú situáciu (napr. počet súrodencov, starostlivosť o starého rodiča...), či neočakávané výdavky, ktoré sa vyskytli (alebo vyskytnú) v poslednej (najbližšej) dobe. Môžete nám dôverovať, že tieto informácie nebudeme šíriť.

Úspešných uchádzačov vyzveme, aby uhradili poplatok na účet Slovenskej debatnej asociácie, detaily nájdete v sekcii Pre prijatých. Kto do stanoveného termínu poplatok neuhradí, prípadne sa nedohodneme na odklade, uvoľňuje svoje miesto na letnej akadémii.

Vyplnenie prihlášky

Na prihlásenie použi formulár v odkazu nižšie. Sústreď svoju pozornosť najmä na dve esejové otázky. Naším cieľom je zistiť, ako premýšľaš a prezentuješ svoj názor. Vyber si z ponuky otázku, ktorá je Ti najbližšia, a odpovedz tak, aby si sa nám predstavil v čo najlepšom svetle.

Esejové otázky sú tieto:

  1. Akú radu by si dal/a svojmu o štyri roky mladšiemu ja?
  2. Vyber si jednu z týchto otázok:
    1. Vyber si jeden problém stredného školstva krajiny z ktorej pochádzaš a navrhni naň riešenie.
    2. Vyber si vynález, ktorý mal podľa Teba najväčší dopad na tvoje okolie a vysvetli prečo si si ho zvolil.
    3. Prečo ľudia porušujú zákony a pravidlá, poznajúc dôsledky ich porušenia?

Aby si mal lepšiu predstavu o tom, čo očakávame od prihlášky, dávame k nahliadnutiu ukážkovú esej. Chceme zdôrazniť, že žiadna otázka nemá správnu odpoveď a cesta je v tomto prípade oveľa dôležitejšia ako cieľ.

Počet miest na letnej akadémii je obmedzený a naším zámerom je vybrať uchádzačov, ktorým bude najviac na osoh, a ktorí budú zároveň vedieť prispieť k jej celkovému úspechu.

Držíme palce!