Informacie pre prijatých

Kedy, kde a koľko
Discover prebehne vo dvoch turnusoch. Prvý turnus prebehne od 9.7. do 16.7.2017 v hotelovom komplexe na úpätí Strážovských vrchov v Beluši, okres Púchov. Druhý turnus bude od 20.8. do 27.8. 2017 v rekreačnom stredisku v malebnom údolí v Podskalí pri Považskej Bystrici. Podľa tvojej finančnej situácie si môžeš zvoliť plný (210€) alebo znížený (170€) účastnícky poplatok alebo v prípade potreby požiadať o jeho ďalšie zníženie. Jednoducho napíš do svojej prihlášky, prečo zníženie potrebuješ. Je možné, že ťa požiadame o doplňujúce informácie.

Kam posielať platbu?
Číslo účtu: 2665455121/1100 (Tatra banka)
Názov: Slovenská debatná asociácia
Adresa: Pražská 11, 81104 Bratislava, Slovenská republika
Adresa pobočky banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK40 1100 0000 0026 6545 5121
Správa pre adresáta: "Discover 2017 Priezvisko účastníka"
Variabilný symbol: RRMMDD (dátum narodenia účastníka)
Konšantný symbol: vynechať alebo 558
Bankové poplatky: hradené zadávateľom platby

Je veľmi dôležité, aby platba bola poslaná so správou pre adresáta vo forme "Discover 2017 priezvisko" (t.j. tvoje priezvisko), inak nemusíme vedieť, či poplatok bol zaplatený alebo nie.

Došiel nám od teba poplatok?
Ak si po prijatí na Discover poslal poplatok a chceš skontrolovať, či k nám dorazil, pozri sa prosím do login portálu .

Príchody a odchody
Je veľmi podstatné, aby ste sa zúčastnili na celom podujatí, keďže máme časovo náročný program. Z tohto dôvodu bohužiaľ nemôžme tolerovať neskoré príchody a skoré odchody. Príchod na Discover je vždy v nedeľu (9.7. alebo 20.8. od 12:00 do 17:30), odchod je v nedeľu (16.7. nebo 27.8. po 14:00).

Doprava do Beluše (prvý turnus)

Do hotela a rekreačného strediska Bonums sa dostanete vlakom do Púchova. Cesta vlakom trvá do 5-tich hodín z Prahy, Brna, Bratislavy i Košíc. V Púchove vystúpite na železničnej stanici a hneď pri nej ( hneď pri bočnom východe z nej) je autobusová stanica. Nastúpite do autobusu smerom na Mojtín a zastávka na ktorej potrebujete vystúpiť sa volá Beluša,,rekr.zar. ZVS. Cesta autobusom trvá asi 20 minút. Pri zastávke sú navigačné tabule do rekreačného zariadenia a cesta doň trvá max. 5 minút- je to prakticky hneď pri zastávke.

Cesta autom je len smerom od Púchova na Mojtín, už cca 8 km pred rekreačným zariadením sú na ceste upozorńujúce značky na Stredisko Bonums ( uvádzané tiež ako „hotel Bonums“ ). Cesta autom trvá približne 20- 15 minút.

Doprava do Podskalia (druhý turnus)
Najjednoduchšie bude cestovať z Považskej Bystrice, kde stoja aj vlaky z Česka (ktoré idú cez Horní Lideč) alebo sa do nej dá dostať zo Žiliny. Tam nastúpite na autobusovej alebo železničnej stanici na autobus smerom do Pružiny a vystúpite na zastávke Ďurďové – rázcestie. Ďalej môžete ísť buď peši 2km až k odbočke vľavo do strediska, alebo počkať na autobus na zastávku Ďurďové - mládežnícky tábor. Môžete ísť autobusom aj z Púchova, odtiaľ niektoré autobusy chodia aj priamo na Ďurďové - mládežnícky tábor. Odporúčame si spoje vyhľadať na www.cp.sk.

Ak idete autom, dôležité je, aby ste namiesto smeru na Podskalie šli na Ďurďové. Ak pôjdete cestou z Dolného Lieskova, neodbočujte v Tŕstí doľava na Podskalie. Miesto toho pokračujte ešte asi kilometer rovno smerom na Pružinu, a tesne pred Pružinou pri zástavke SAD odbočte doľava na Ďurďové. Po 2km, ešte pred Ďurďovým, je odbočka doľava do rekreačného zariadenia.Toto je cesta z diaľnice, exit Beluša. Takto vyzerá odbočka, na ktorej sa ide doľava.

Čo si doniesť

Doneste si poznámkový blok a pero. Čo sa týka oblečenia, pôjdeme na celodennú túru, takže si prichystajte oblečenie a topánky do hôr (pohorky), a plavky, keďže v Podskalí je aj bazén. Zoberte si so sebou aj dostatok teplého oblečenia, lebo vo vrchoch býva chladnejšie. Doneste si preukaz poistenca v zdravotnej poisťovni a, pokiaľ nie ste poistení na Slovensku, Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Môžete si podľa chuti doniest frisbee, karty, stolné hry... ale nebojte sa, o zábavu bude postarané.

Návratka a potvrdenie o bezinfekčnosti
Nezabunite si so sebou priniesť návratku a prehlásenie o bezinfekčnosti vyplnenú zákonným zástupcom, ak máte menej ako 18 rokov. Návratku a prehlásenie pošleme emailom všetkým účastníkom spolu s pokynmi pár týždňov pred začatím akadémie.

Vrátenie účastníckeho poplatku
Účastnícky poplatok vraciame podľa termínu odhlásenia: Do 30. mája/května 75 %, do 30. júna/června 50 %, do 25. júla/července 25 % z jeho sumy.