Čo je Discover

Letná akadémia Discover je letné podujatie, ktoré každoročne umožňuje stredoškolákom na týždeň zažiť atmosféru najlepších univerzít a snaží sa im sprostredkovať hodnoty poznania, občianstva a rozmanitosti.

Študentom ponúka široké protfólio kurzov, od biológie či práva cez robotiku a kvantovú fyziku až po históriu umenia. Na kurzoch študenti formou experimentov, simulácií a diskusií objavujú obory, o ktorých štúdiu na vysokej škole uvažujú, alebo ich fascinujú, a preto by ich chceli bližšie spoznať. V našich zemepisných šírkach je to asi jediné miesto, kde sa môžu účastníci v priebehu jedného týždňa učiť od tímu lektorov, z ktorých mnohí študovali na univerzitách v Oxforde, Cambrige či Harvarde a pracujú v oblastiach od neurologického výskumu, cez Google a OECD až po konzuláty alebo vzdelávacie inštitúcie.

Našich účastníkov učíme premýšľať o svete okolo nich a tom, ako naň môžu mať pozitívny dopad aj vo svojom veku. Počas kurzov ako aj v týmových diskusiách kladieme dôraz na tímovú prácu, komunitu a zodpovednost.

Naši účastníci sú predovšetkým zvedaví študenti, ktorí chcú svet okolo nich spoznať hlbšie, ako im to umožňuje ich stredná škola. Podstatná je pre nás otvorenosť všetkým mladým ľuďom, ktorí prejavia zaujem a potenciál pre účasť bez ohľadu na ich sociálne zázemie. V ročníku 2015 obdržal približne každý štvrtý účastník plné alebo čiastočné štipendium.

Prvý československý turnus sa tento rok uskutoční v Beluši na úpätí Strážovských vrchov v chránenej krajinnej oblasti. Druhý československý turnus bude už po niekoľký rok v malebnom údolí vsi Podskalie, neďaleko Považskej Bystrice. Priestorné rekreačné stredisko poskytuje príjemné ubytovanie v niekoľkých budovách, klasickú aj vegetariánsku stravu, futbalové ihrisko, plážový volejbal a bazén.

V lete 2017 už po druhýkrát otvárame aj medzinárodný turnus. Viac o ňom sa dozviete tu.