I

#DiscoverYourself

22.-29.7. a 19.-26.8. 2018 v Podskalí

Čo je Discover?

Discover je týždeň, ktorý ťa naučí utvoriť si vlastný názor a obhájiť si ho. Naučí ťa premýšľať inak, do hĺbky, a v debate s ľuďmi, ktorých zaujímajú podobné veci. Discover je príležitosť vyskúšať si, čo by si možno chcel(a) študovať. A možnosť rozšíriť si predstavy o tom, čo môžeš dokázať a kým môžeš byť.

HĽADÁME TEBA

 ak ťa baví rozmýšľať nad tým, ako svet funguje,
 ak ťa nebaví učenie naspamäť, ale chceš veciam rozumieť,
ak na sebe chceš pracovať a zlepšovať sa.

„Myslíte si, že to bude týždeň školy naviac? Omyl! Bude to týždeň, ktorý strávíte s úžasnými ľuďmi, prežijete nezabudnuteľné večery a aj sa toho veľa naučíte. Tak do toho!“